首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'B. Du', 共找到 226个内容。

   将选定结果: 

 Chalcogenide glass photonic integration for improved 2 μm optical interconnection

Weihong Shen Pingyang Zeng Zelin Yang Di Xia Jiangbing Du Bin Zhang Ke Xu Zuyuan He Zhaohui Li

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(09):1484-1490

 Mode selection and high-quality upconversion lasing from perovskite CsPb2Br5 microplates

Zhengzheng Liu Chunwei Wang Zhiping Hu Juan Du Jie Yang Zeyu Zhang Tongchao Shi Weimin Liu Xiaosheng Tang Yuxin Leng

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(09):A31-38

 Fast structured illumination microscopy via deep learning

Chang Ling Chonglei Zhang Mingqun Wang Fanfei Meng Luping Du Xiaocong Yuan

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(08):1350-1359

 Pulse-width-induced polarization enhancement of optically pumped N-V electron spin in diamond

Yumeng Song Yu Tian Zhiyi Hu Feifei Zhou Tengteng Xing Dawei Lu Bing Chen Ya Wang Nanyang Xu Jiangfeng Du

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(08):1289-1295

 3D Hessian deconvolution of thick light-sheet z-stacks for high-contrast and high-SNR volumetric imaging

Zhe Zhang Dongzhou Gou Fan Feng Ruyi Zheng Ke Du Hongrun Yang Guangyi Zhang Huitao Zhang Louis Tao Liangyi Chen Heng Mao

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):1011-1021

 Analysis of TM/TE mode enhancement and droop reduction by a nanoporous n-AlGaN underlayer in a 290 nm UV-LED

Yufeng Li Chenyu Wang Ye Zhang Peng Hu Shengnan Zhang Mengqi Du Xilin Su Qiang Li Feng Yun

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):806-811

 Bi-channel near- and far-field optical vortex generator based on a single plasmonic metasurface

Qiao Jiang Yanjun Bao Jing Li Lifeng Tian Tong Cui Lin Sun Bowen Du Bowen Li Benfeng Bai Jia Wang Hongbo Sun Bo Shen Han Zhang Feng Lin Xing Zhu Zheyu Fang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):986-994

 Enhancing sensing capacity of terahertz metamaterial absorbers with a surface-relief design

Wei Wang Fengping Yan Siyu Tan Haisu Li Xuemei Du Luna Zhang Zhuoya Bai Dan Cheng Hong Zhou Yafei Hou

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(04):519-527

 Generation mechanism of 100 MG magnetic fields in the interaction of ultra-intense laser pulse with nanostructured target

J. M. Tian H. B. Cai W. S. Zhang E. H. Zhang B. Du S. P. Zhu

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(02):e16

 Real-time, in situ probing of gamma radiation damage with packaged integrated photonic chips

Qingyang Du Jér?me Michon Bingzhao Li Derek Kita Danhao Ma Haijie Zuo Shaoliang Yu Tian Gu Anuradha Agarwal Mo Li Juejun Hu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(02):186-193

 High-efficiency 50 W burst-mode hundred picosecond green laser

Ning Ma Meng Chen Ce Yang Shang Lu Xie Zhang Xinbiao Du

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(01):e1

 High-power operation of double-pass pumped Nd:YVO4 thin disk laser

Wei Wang Di Sun Xiao Du Jie Guo Xiaoyan Liang

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(01):e10

 红外双波段/双视场导引头的光学设计

毛延凯 赵振宇 张国华 时光煜

[摘要]现有对地捷联导引头多数采用红外单波段和单视场相结合的方式对目标进行匹配和截获,然而该种方式在日益复杂的战场环境下易受目标/背景特性复杂程度、探测器性能、视场大小限制等因素的影响。在保留了某型捷联导引头原...

 PDF全文红外与激光工程 | 2020, 49(07):20190490

 融合高分夜光和Landsat OLI影像的不透水面自动提取方法

Peng-Fei TANG Ze-Lang MIAO Cong LIN Pei-Jun DU Shan-Chuan GUO

[摘要]针对监督分类提取不透水面需要人工获取大量训练样本的制约,提出了一种亚米级高空间分辨率夜光遥感影像引导下的不透水面自动提取方法。以夜光强度信息作为先验知识,判别对应地理位置的Landsat8 OLI影像像元为不透水...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):128-136

 退火温度对电子束蒸发沉积硅薄膜结构和光学性能的影响

Bao-Jian LIU Wei-Bo DUAN Da-Qi LI De-Ming YU Gang CHEN Ding-Quan LIU

[摘要]系统研究了退火温度对硅薄膜结构和光学性能的影响。通过电子束蒸发工艺制备硅薄膜,然后在氮气保护下对薄膜样品在200~500°C范围内进行退火处理。使用XRD、拉曼光谱、电子自旋共振和透射光谱测量等方法对薄膜样...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):1-5

 双频回旋管内置准光模式变换器设计

黄麒力 孙迪敏 马国武 胡林林 卓婷婷

[摘要]回旋管一般使用准光模式变换器实现高阶腔体模式到高斯波束的转换。结合标量衍射理论、KS迭代算法、几何光学、最小均方法等方法设计了工作频率为140 GHz(TE24, 9)和105 GHz(TE18, 7)的双频准光模式变换器。仿真结...

 PDF全文强激光与粒子束 | 2020, 32(05):053001-53001

 Ultra-broadband enhanced nonlinear saturable absorption for Mo0.53W0.47Te2 nanosheets

Zhengting Du Hui Wu Tianqi Zhang Zhenda Xie Yangyang Lü Xinjie Lü Jinlong Xu Gang Zhao Shining Zhu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):021902

 Random lasing of CsPbBr3 perovskite thin films pumped by modulated electron beam

Haibo Fan Yining Mu Chunyang Liu Yan Zhu Guozhen Liu Shuai Wang Yanzheng Li Peng Du

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(01):011403

 Interaction between Bax and Bcl-XL proteins confirmed by partial acceptor photobleaching-based FRET imaging

Fangfang Yang Mengyan Du Xiaoping Wang Tongsheng Chen

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2020, 13(03):2050011

 High Sensitive Refractive Index Sensor Based on Cladding Etched Photonic Crystal Fiber Mach-Zehnder Interferometer

Haifeng DU Xiaoyan SUN Youwang HU Xinran DONG Jianhang ZHOU

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2019, 9(02):126

 High-Sensitivity Temperature Sensor Based on Polarization Maintaining Fiber Sagnac Loop

Laipeng SHAO Junhui HU Hanglin LU Jing DU Tianyin WU Yiping WANG

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2019, 9(01):25

 Low threshold anti-Stokes Raman laser on-chip

Hyungwoo Choi Dongyu Chen Fan Du Rene Zeto Andrea Armani

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(08):926-932

 Visible Raman and Brillouin lasers from a microresonator/ZBLAN-fiber hybrid system

Shuisen Jiang Changlei Guo Kaijun Che Zhengqian Luo Tuanjie Du Hongyan Fu Huiying Xu Zhiping Cai

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(05):566-572

 Burst behavior due to the quasimode excited by stimulated Brillouin scattering in high-intensity laser–plasma interactions

Q. S. Feng L. H. Cao Z. J. Liu C. Y. Zheng X. T. He

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(04):e58

 A demonstration of extracting the strength and wavelength of the magnetic field generated by the Weibel instability from proton radiography

Bao Du Hong-Bo Cai Wen-Shuai Zhang Shi-Yang Zou Jing Chen Shao-Ping Zhu

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(03):e40

 Highly stable femtosecond pulse generation from a MXene Ti3C2Tx (T = F, O, or OH) mode-locked fiber laser

Jie Li Zilong Zhang Lin Du Lili Miao Jun Yi Bin Huang Yanhong Zou Chujun Zhao Shuangchun Wen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(03):260-264

 Silica nanocone array as a template for fabricating a plasmon induced hot electron photodetector

Zhiqiang Yang Kang Du Fanfan Lu Yang Pang Shijia Hua Xuetao Gan Wending Zhang Soo Jin Chua Ting Mei

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(03):294-299

 Visualizing the melting processes in ultrashort intense laser triggered gold mesh with high energy electron radiography

Zheng Zhou Yu Fang Han Chen Yipeng Wu Yingchao Du Zimin Zhang Yongtao Zhao Ming Li Chuanxiang Tang Wenhui Huang

[摘要]High-energy electron radiography (HEER) is a promising diagnostic tool for high-energy-density physics, as an alternative to tools such as X/γ-ray shadowgraphy and high-energy proton radiography. Imp...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2019, 4(06):065402

 Challenges for plasma-facing components in nuclear fusion

Jochen Linke Juan Du Thorsten Loewenhoff Gerald Pintsuk Benjamin Spilker Isabel Steudel Marius Wirtz

[摘要]The interaction processes between the burning plasma and the first wall in a fusion reactor are diverse: the first wall will be exposed to extreme thermal loads of up to several tens of megawatts per ...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2019, 4(05):056201

 TFT-LCD发绿的研究及改善

杨宗顺 朱建华 张加勤 李 伟 李祖亮 钟 野 杨德波 樊明雷

[摘要]TFT-LCD(Thin film transistor-liquid crystal display)行业中, 在对屏进行切割、搬运过程中, 容易造成屏边缘破损。当破损位置刚好位于屏点银胶位置时, 银胶会通过破损进入, 与黑矩阵(Black matrix, BM)接触, 使黑矩...

 PDF全文液晶与显示 | 2019, 34(04):354

首页上一页12345678下一页尾页