首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'HE Yi', 共找到 394个内容。

   将选定结果: 

 High Sensitive Methane Sensor With Temperature Compensation Based on Selectively Liquid-Infiltrated Photonic Crystal Fibers

Hai LIU Haoran WANG Wen ZHANG Cancan CHEN Qing WANG Yi DING Shoufeng TANG

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2019, 9(03):213

 Deep ultraviolet light-emitting diodes based on well-ordered AlGaN nanorod array

Liang Zhang Yanan Guo Jianchang Yan Qingqing Wu Yi Lu Zhuohui Wu Wen Gu Xuecheng Wei Junxi Wang Jinmin Li

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(09):B66-72

 Guiding and routing of a weak signal via a reconfigurable gravity-like potential

Zhili Li Ping Zhang Xue Mu Pengbo Jia Yi Hu Zhigang Chen Jingjun Xu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(09):1087-1093

 Synthetic optical vortex beams from the analogous trajectory change of an artificial satellite

Haiping Wang Liqin Tang Jina Ma Xiuyan Zheng Daohong Song Yi Hu Yigang Li Zhigang Chen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(09):1101-1105

 Optofluidics in bio-imaging applications

Sihui Chen Rui Hao Yi Zhang Hui Yang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(05):532-542

 Deep-learning-based phase control method for tiled aperture coherent beam combining systems

Tianyue Hou Yi An Qi Chang Pengfei Ma Jun Li Dong Zhi Liangjin Huang Rongtao Su Jian Wu Yanxing Ma Pu Zhou

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(04):e59

 Non-Hermitian degeneracies of internal–external mode pairs in dielectric microdisks

Chang-Hwan Yi Julius Kullig Martina Hentschel Jan Wiersig

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(04):464-472

 Amplification of 200-ps high-intensity laser pulses via frequency matching stimulated Brillouin scattering

Hang Yuan Yulei Wang Qiang Yuan Dongxia Hu Can Cui Zhaohong Liu Sensen Li Yi Chen Feng Jing Zhiwei Lü

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(03):e41

 Highly stable femtosecond pulse generation from a MXene Ti3C2Tx (T = F, O, or OH) mode-locked fiber laser

Jie Li Zilong Zhang Lin Du Lili Miao Jun Yi Bin Huang Yanhong Zou Chujun Zhao Shuangchun Wen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(03):260-264

 Direct observation of interlayer coherent acoustic phonon dynamics in bilayer and few-layer PtSe2

Xin Chen Saifeng Zhang Lei Wang Yi-Fan Huang Huiyan Liu Jiawei Huang Ningning Dong Weimin Liu Ivan M. Kislyakov Jean Michel Nunzi Long Zhang Jun Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(12):1416-1424

 Hybridization of different types of exceptional points

Jinhyeok Ryu Sunjae Gwak Jaewon Kim Hyeon-Hye Yu Ji-Hwan Kim Ji-Won Lee Chang-Hwan Yi Chil-Min Kim

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(12):1473-1478

 One-to-many optical information encryption transmission method based on temporal ghost imaging and code division multiple access

Yi Kang Leihong Zhang Hualong Ye Mantong Zhao Saima Kanwal Chunyan Bai Dawei Zhang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(12):1370-1380

 Ultrafast and low-power optoelectronic infrared-to-visible upconversion devices

Zhao Shi He Ding Hao Hong Dali Cheng Kamran Rajabi Jian Yang Yongtian Wang Lai Wang Yi Luo Kaihui Liu Xing Sheng

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(10):1161-1168

 Accurate reconstruction of electric field of ultrashort laser pulse with complete two-step phase-shifting

Yi Cai Zhenkuan Chen Shuiqin Zheng Qinggang Lin Xuanke Zeng Ying Li Jingzhen Li Shixiang Xu

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(01):e13

 Visible light optical coherence tomography in biomedical imaging

Ji Yi

[摘要]

 PDF全文红外与激光工程 | 2019, 48(09):0902001

 Photonuclear production of medical isotopes 62,64Cu using intense laser-plasma electron source

ZhiGuo Ma HaoYang Lan WeiYuan Liu ShaoDong Wu Yi Xu ZhiChao Zhu Wen Luo

[摘要]62,64Cu are radioisotopes of medical interest that can be used for positron emission tomography (PET) imaging. Moreover, 64Cu has β? decay characteristics that allow for targeted radiotherapy of canc...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2019, 4(06):064401

 Experimental investigation of Z-pinch radiation source for indirect drive inertial confinement fusion

Zhenghong Li Zhen Wang Rongkun Xu Jianlun Yang Fan Ye Yanyun Chu Zeping Xu Faxin Chen Shijian Meng Jianmin Qi Qinyuan Hu Yi Qin Jiaming Ning Zhanchang Huang Linbo Li Shuqing Jiang

[摘要]Z-pinch dynamic hohlraums (ZPDHs) could potentially be used to drive inertial confinement fusion targets. Double- or multishell capsules using the technique of volume ignition could exploit the advant...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2019, 4(04):046201

 基于主客观联合评价判据的红外超分辨率重建方法

Bao-Tai SHAO Xin-Yi TANG Ning ZHANG

[摘要]在红外超分辨率成像应用中,提高主观视觉效果有着很现实的需求.当前基于深度学习的图像超分辨率重建方法大多以客观评价指标为损失函数进行训练和优化,主观评价方法因量化困难而难以应用,为此本文着重研究了主观评价...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2019, 38(06):813-818

 应用于动态核极化核磁共振系统的改进型传输线研究

Yi-Chao CAO Qiang CHEN Chen ZHANG Tao SONG Jie HUANG Qiao HU Di-Wei LIU Wei WANG Min HU Ren-Bin ZHONG Hao SHEN

[摘要]基于几何光学理论和矢量衍射理论,设计了263 GHz DNP-NMR谱仪的改进反射镜系统,并进行了数值模拟.该系统包括两个波纹波导、一个抛物面镜和一个角度可调的相位校正镜.仿真结果表明,获得了聚焦良好的类高斯输出光束,...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2019, 38(06):690-694

 Optofluidics: the interaction between light and flowing liquids in integrated devices

Jiaomeng Zhu Xiaoqiang Zhu Yunfeng Zuo Xuejia Hu Yang Shi Li Liang Yi Yang

[摘要]Optofluidics is a rising technology that combines microfluidics and optics. Its goal is to manipulate light and flowing liquids on the micro/nanoscale and exploiting their interaction in optofluidic c...

 PDF全文Opto-Electronic Advances | 2019, 2(11):190007

 Traffic estimation based on long short-term memory neural network for mobile front-haul with XG-PON

Min Zhang Bo Xu Xiaoyun Li Yi Cai Baojian Wu Kun Qiu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(07):070603

 Microwave photonic filter design and optimization based on stimulated Brillouin scattering using a directly modulated pump

Kai Hu Lilin Yi Wei Wei Weisheng Hu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(06):060603

 Spectral domain optical coherence tomography with sub-micrometer sensitivity for measurement of central corneal thickness

Lida Zhu Yi Wang Yi Yuan Hongxian Zhou Yuqian Zhao Zhenhe Ma

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(04):041701

 Polarization de-multiplexing using a modified Kalman filter in CO-OFDM transmissions

Yang Jiang Xingwen Yi Shaohua Hu Xiatao Huang Wei Tang Wenjing Zhou Xinning Huang Jing Zhang Kun Qiu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(03):030603

 Broadband mid-IR antireflective Reuleaux-triangle-shaped hole array on germanium

Haijuan Cheng Miao Dong Qinwen Tan Linghai Meng Yi Cai Jie Jiang Weisheng Yang Haizheng Zhong Lingxue Wang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(12):122401

 50 Gb/s PAM4 underwater wireless optical communication systems across the water–air–water interface [Invited]

Chung-Yi Li Hai-Han Lu Yong-Cheng Huang Qi-Ping Huang Jing-Yan Xie Song-En Tsai

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(10):100004

 Blind denoising for LiDAR signal based on high dimensional eigenvalue analysis

XIA Xian-zhao CHEN Rui WANG Pin-quan ZHAO Yi-qiang

[摘要]In this paper, we address the problem of blind denoising for laser detection and ranging equipment (LiDAR) based on estimating noise level from LiDAR pulse echo. We first provide rigorous statistical ...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(06):406

 Study on sputtering Zn(O,S) buffer layers for eco-friendly Cu(In,Ga)Se2 solar cells

SHI Si-han FAN Yu HE Zhi-chao ZHOU Zhi-qiang LIU Fang-fang ZHANG Yi TANG An-dong SUN Yun LIU Wei

[摘要]An eco-friendly Zn(O,S) film with a wider band gap is emerging as one of the promising Cd-free replacement material, which can be deposited by radio frequency sputtering. The effect of sputtering pres...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(06):435

 The property research of the transmission sinusoidal grating with fabrication of LIGA process

WANG Yu-ting WANG Bo YI Fu-ting ZHANG Tian-chong LIU Jing LIANG Xiao-xiao

[摘要]The transmission sinusoidal grating (TSG) shows a different diffraction pattern with conventional black-white transmission grating (BWTG), which can focus the diffraction energy on a higher order and ...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(05):335

 Facial expression recognition based on improved completed local ternary patterns

LUO Yuan LIU Xing-yao ZHANG Yi CHEN Xue-feng CHEN Zhuo

[摘要]The information of expression texture extracted by the completed local ternary patterns (CLTP) method is not accurate enough, which may cause low recognition rate. Therefore, an improved completed loc...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(03):224

首页上一页12345678910下一页尾页