首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Hui Li', 共找到 96个内容。

   将选定结果: 

 与GaAs基VCSEL同材料体系高对比度亚波长光栅的设计

Feng-Ling WANG Lei CHEN Qiu-Bo ZHANG Li XU Hui LI Hai-Zhu WANG Yong-Qin HAO Xiao-Hui MA

[摘要]设计了一种用于850 nm GaAs基VCSEL的高折射率对比度亚波长光栅(HCG),整体结构采用GaAs材料体系,包含光栅层及为缓解其应力问题而设计的应力缓冲层和以AlGaAs或AlAs氧化后形成的AlOx低折射率亚层。通过Rsoft软件对...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):19-24

 Collinear holographic data storage technologies

Xiao Lin Jinpeng Liu Jianying Hao Kun Wang Yuanying Zhang Hui Li Hideyoshi Horimai Xiaodi Tan

[摘要]In the era of information explosion, the demand of data storage is increased dramatically. Holographic data storage technology is one of the most promising next-generation data storage technologies du...

 PDF全文Opto-Electronic Advances | 2020, 3(03):190004

 Experimental generation of Kagome lattices using metasurface of integrated convex lens

Zhenhua Li Chuanfu Cheng Hanping Liu Dawei Li Shicai Xu Huilan Liu Junye Zhang Suzhen Zhang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(01):012201

 Mode demultiplexing hybrids for mode-division multiplexing coherent receivers

He Wen Huiyuan Liu Yuanhang Zhang Peng Zhang Guifang Li

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(08):917-925

 Direct observation of interlayer coherent acoustic phonon dynamics in bilayer and few-layer PtSe2

Xin Chen Saifeng Zhang Lei Wang Yi-Fan Huang Huiyan Liu Jiawei Huang Ningning Dong Weimin Liu Ivan M. Kislyakov Jean Michel Nunzi Long Zhang Jun Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(12):1416-1424

 Dual waveband generator of perfect vector beams

Hui Li Haigang Liu Xianfeng Chen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(11):1340-1344

 Light rays and waves on geodesic lenses

Lin Xu Xiangyang Wang Tomá? Tyc Chong Sheng Shining Zhu Hui Liu Huanyang Chen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(11):1266-1272

 Ultra-lightweight and wide field of view augmented reality virtual retina display based on optical fiber projector and volume holographic lens

Zhidong Chen Xinzhu Sang Hui Li Yuan Wang Linmin Zhao

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(09):090901

 FP cavity and FBG cascaded optical fiber temperature and pressure sensor

Hui Li Qingchao Zhao Shaodong Jiang Jiasheng Ni Chang Wang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(04):040603

 Multi-frame super-resolution reconstruction based on global motion estimation using a novel CNN descriptor

GAO Hong-xia XIE Wang KANG Hui LIN Guo-yuan

[摘要]In this paper, we introduce a novel feature descriptor based on deep learning that trains a model to match the patches of images on scenes captured under different viewpoints and lighting conditions f...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(06):468

 Means and verification of broadcast technology applied to laser transmission on horizontal link

MU Yi-ning WANG Shuai LIU Guo-zhen LIU Chun-yang ZHAO Kai-qiang JIANG Hui-lin ZHU Yan

[摘要]At present, there has been great progress in the field of the point-to-point laser communication technology, in other words, the traditional laser communication technology has been advanced day by day...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(04):277

 A flow chemiluminescence paper-based microfluidic device for detection of chromium (III) in water

Qiuping Shang Peng Zhang Huijie Li Rui Liu Chunsun Zhang

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2019, 12(06):1950016

 Two-photon excitation fluorescence lifetime imaging microscopy: A promising diagnostic tool for digestive tract tumors

Hui Li Jia Yu Rongli Zhang Xi Li Wei Zheng

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2019, 12(05):1930009

 Fringe optimization for structured illumination super-resolution microscope with digital micromirror device

Xibin Yang Qian Zhu Zhenglong Sun Gang Wen Xin Jin Linbo Wang Jialin Liu Daxi Xiong Hui Li

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2019, 12(03):1950014

 Scanning photoacoustic imaging of submucosal gastric tumor based on a long focused transducer in phantom and in vitro experiments

Hua-Qin Wu Hao-Yu Wang Wen-Ming Xie Shu-Lian Wu Zhi-Fang Li Xiao-Man Zhang Hui Li

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2019, 12(03):1950011

 Combined spatial frequency spectroscopy analysis with visible resonance Raman for optical biopsy of human brain metastases of lung cancers

Yan Zhou Cheng-Hui Liu Yang Pu Binlin Wu Thien An Nguyen Gangge Cheng Lixin Zhou Ke Zhu Jun Chen Qingbo Li Robert R. Alfano

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2019, 12(02):1950010

 Real-time co-registered photoacoustic and ultrasonic imaging for early endometrial cancer detection driven by cylindrical diffuser

Yongping Lin Peter Andreae Zhifang Li Jianyong Cai Hui Li

[摘要]In illuminating tissues, a cylindrical diffuser (CD) has an advantage over regular laser sources due to its ability to illuminate a larger volume of the target tissue. This paper presents a co-registe...

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2019, 12(02):1950002

 Characterizing the luminescent properties of upconversion nanoparticles in single and densely packed state

Xiaohu Chen Zhengyu Gui Yong Liang Xin Jin Simin Li Pengjiu Zhao Zhangsen Yu Aiguo Wu Shoupeng Liu Hui Li

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2019, 12(01):1841004

 High-efficiency all-dielectric transmission metasurface for linearly polarized light in the visible region

Liu Yang Dong Wu Yumin Liu Chang Liu Zenghui Xu Hui Li Zhongyuan Yu Li Yu Han Ye

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(06):517

 1.3 μm InAs/GaAs quantum dot lasers on silicon with GaInP upper cladding layers

Jun Wang Haiyang Hu Haiying Yin Yiming Bai Jian Li Xin Wei Yuanyuan Liu Yongqing Huang Xiaomin Ren Huiyun Liu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(04):321-325

 Low-noise 1.3 μm InAs/GaAs quantum dot laser monolithically grown on silicon

Mengya Liao Siming Chen Zhixin Liu Yi Wang Lalitha Ponnampalam Zichuan Zhou Jiang Wu Mingchu Tang Samuel Shutts Zizhuo Liu Peter M. Smowton Siyuan Yu Alwyn Seeds Huiyun Liu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(11):1062-1066

 Simultaneous measurement of axial strain and temperature based on twisted fiber structure

Xinyue Jiang Ping Lu Yuan Sun Hao Liao Deming Liu Jiangshan Zhang Hui Liao

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(04):040602

 Scaling-based energy-quality multilevel control for aerial imagery

GONG Xiao-hui LIU Hao SUN Jia-tong ZHANG Xin-sheng SUN Xiao-fan

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(05):384

 Dynamic time-correlated single-photon counting laserranging

PENG Huan WANG Yu-rong MENG Wen-dong YAN Pei-qin LI Zhao-hui LI Chen PAN Hai-feng WU Guang

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(02):129

 Interstitial photoacoustic technique and computational simulation for temperature distribution and tissue optical properties in interstitial laser photothermal interaction

Zhifang Li Haiyu Chen Feifan Zhou Hui Li Wei R. Chen

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2018, 11(01):1750011

 Underwater image enhancement based on red channel weighted compensation and gamma correction model

Wending Xiang Ping Yang Shuai Wang Bing Xu Hui Liu

[摘要]

 PDF全文Opto-Electronic Advances | 2018, 1(10):180024

 Intracavity biosensor based on the Nd:YAG waveguide laser: tumor cells and dextrose solutions

Guanhua Li Huiyuan Li Rumei Gong Yang Tan Javier Rodríguez Vázquez de Aldana Yuping Sun Feng Chen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2017, 5(06):728

 Wavelet packet energy analysis of laser ultrasonic

Chao Song Bin Zheng Hualing Guo Hui Liu Jing Hou

[摘要]

 PDF全文光电工程 | 2017, 44(06):648

 Impact of Brillouin amplification on the spatial resolution of noise-correlated Brillouin optical reflectometry

Mingjiang Zhang Xiaoyi Bao Jing Chai Yongning Zhang Ruixia Liu Hui Liu Yi Liu Jianzhong Zhang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(08):080603

 Population inversion in sodium D2 transition based on sodium-ethane excimer pairs

Shu Hu Baodong Gai Jingwei Guo Pengyuan Wang Xueyang Li Hui Li Jinbo Liu Shan He Xianglong Cai Dong Liu Ying Chen Fengting Sang Yuqi Jin

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(11):111401

首页上一页1234下一页尾页