首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Jun He', 共找到 717个内容。

   将选定结果: 

 Control of the harmonic near-field distributions by an active metasurface loaded with pin diodes

Jin Yang Jun Chen Ke Mao Chen Ming Zheng Chen Jun Yan Dai Jian Feng Chen Rui Yang Jun Wei Wu Qiang Cheng Tie Jun Cui

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2021, 9(03):344-350

 Dual-polarization programmable metasurface modulator for near-field information encoding and transmission

Lei Chen Qian Ma Qian Fan Nie Qiao Ru Hong Hao Yang Cui Ying Ruan Tie Jun Cui

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2021, 9(02):116-124

 Smart ring resonator–based sensor for multicomponent chemical analysis via machine learning

Zhenyu Li Hui Zhang Binh Thi Thanh Nguyen Shaobo Luo Patricia Yang Liu Jun Zou Yuzhi Shi Hong Cai Zhenchuan Yang Yufeng Jin Yilong Hao Yi Zhang Ai-Qun Liu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2021, 9(02):B38-44

 Vortex random fiber laser with controllable orbital angular momentum mode

Xiaoya Ma Jun Ye Yang Zhang Jiangming Xu Jian Wu Tianfu Yao Jinyong Leng Pu Zhou

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2021, 9(02):266-271

 Magnetic field annihilation and charged particle acceleration in ultra-relativistic laser plasmas

Yan-Jun Gu Sergei V. Bulanov

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2021, 9(01):e2

 Single-photon computational 3D imaging at 45 km

Zheng-Ping Li Xin Huang Yuan Cao Bin Wang Yu-Huai Li Weijie Jin Chao Yu Jun Zhang Qiang Zhang Cheng-Zhi Peng Feihu Xu Jian-Wei Pan

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(09):1532-1540

 Distance-controllable and direction-steerable opto-conveyor for targeting delivery

Zhen Che Wenguo Zhu Yaoming Huang Yu Zhang Linqing Zhuo Pengpeng Fan Zhibin Li Huadan Zheng Wenjin Long Wentao Qiu Yunhan Luo Jun Zhang Jinghua Ge Jianhui Yu Zhe Chen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(07):1124-1133

 Ultralow-quantum-defect Raman laser based on the boson peak in phosphosilicate fiber

Yang Zhang Jiangming Xu Jun Ye Jiaxin Song Tianfu Yao Pu Zhou

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(07):1155-1160

 Horizontal GeSn/Ge multi-quantum-well ridge waveguide LEDs on silicon substrates

Linzhi Peng Xiuli Li Zhi Liu Xiangquan Liu Jun Zheng Chunlai Xue Yuhua Zuo Buwen Cheng

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):899-903

 Circular Dammann gratings for enhanced control of the ring profile of perfect optical vortices

Junjie Yu Chaofeng Miao Jun Wu Changhe Zhou

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(05):648-658

 Deep-learning-assisted, two-stage phase control method for high-power mode-programmable orbital angular momentum beam generation

Tianyue Hou Yi An Qi Chang Pengfei Ma Jun Li Liangjin Huang Dong Zhi Jian Wu Rongtao Su Yanxing Ma Pu Zhou

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(05):715-722

 Photonic engineering of superbroadband near-infrared emission in nanoglass composites containing hybrid metal and dielectric nanocrystals

Zhigang Gao Haibo Zhu Bochao Sun Yingke Ji Xiaosong Lu Hao Tian Jing Ren Shu Guo Jianzhong Zhang Jun Yang Xiangeng Meng Katsuhisa Tanaka

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(05):698-706

 A Yb:KGW dual-crystal regenerative amplifier

Huijun He Jun Yu Wentao Zhu Xiaoyang Guo Cangtao Zhou Shuangchen Ruan

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(04):e35

 Laser-induced rotary micromotor with high energy conversion efficiency

Yu Zhang Siyu Lin Zhihai Liu Yaxun Zhang Jianzhong Zhang Jun Yang Libo Yuan

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(04):534-538

 SERS study on the synergistic effects of electric field enhancement and charge transfer in an Ag2S quantum dots/plasmonic bowtie nanoantenna composite system

Bin Wang Chen Zhao Huanyu Lu Tingting Zou Subhash C. Singh Zhi Yu Chaonan Yao Xin Zheng Jun Xing Yuting Zou Cunzhu Tong Weili Yu Bo Zhao Chunlei Guo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(04):548-563

 35 W continuous-wave Ho:YAG single-crystal fiber laser

Yongguang Zhao Li Wang Weidong Chen Jianlei Wang Qingsong Song Xiaodong Xu Ying Liu Deyuan Shen Jun Xu Xavier Mateos Pavel Loiko Zhengping Wang Xinguang Xu Uwe Griebner Valentin Petrov

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(02):e25

 High-performance fiber-integrated multifunctional graphene-optoelectronic device with photoelectric detection and optic-phase modulation

Linqing Zhuo Pengpeng Fan Shuang Zhang Yuansong Zhan Yanmei Lin Yu Zhang Dongquan Li Zhen Che Wenguo Zhu Huadan Zheng Jieyuan Tang Jun Zhang Yongchun Zhong Wenxiao Fang Guoguang Lu Jianhui Yu Zhe Chen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(12):1949-1957

 Hybrid nano-scale Au with ITO structure for a high-performance near-infrared silicon-based photodetector with ultralow dark current

Xinxin Li Zhen Deng Jun Li Yangfeng Li Linbao Guo Yang Jiang Ziguang Ma Lu Wang Chunhua Du Ying Wang Qingbo Meng Haiqiang Jia Wenxin Wang Wuming Liu Hong Chen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(11):1662-1670

 Revealing the intrinsic nonlinear optical response of a single MoS2 nanosheet in a suspension based on spatial self-phase modulation

Si Xiao Ying Ma Yilin He Yiduo Wang Hao Xin Qi Fan Jingdi Zhang Xiaohong Li Yu Zhang Jun He Yingwei Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(11):1725-1733

 Topologically protected long-range coherent energy transfer

Yujing Wang Jun Ren Weixuan Zhang Lu He Xiangdong Zhang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(11):B39-46

 Two-dimensional tin diselenide nanosheets pretreated with an alkaloid for near- and mid-infrared ultrafast photonics

Zhenhong Wang Bin Zhang Bing Hu Zhongjun Li Chunyang Ma Yu Chen Yufeng Song Han Zhang Jun Liu Guohui Nie

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(11):1687-1696

 56 Gbps high-speed Ge electro-absorption modulator

Zhi Liu Xiuli Li Chaoqun Niu Jun Zheng Chunlai Xue Yuhua Zuo Buwen Cheng

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(10):1648-1652

 Flexible microbubble-based Fabry–Pérot cavity for sensitive ultrasound detection and wide-view photoacoustic imaging

Jun Ma Yang He Xue Bai Li-Peng Sun Kai Chen Kyunghwan Oh Bai-Ou Guan

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(10):1558-1565

 Learning-based phase imaging using a low-bit-depth pattern

Zhenyu Zhou Jun Xia Jun Wu Chenliang Chang Xi Ye Shuguang Li Bintao Du Hao Zhang Guodong Tong

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(10):1624-1633

 Optical rogue wave in random fiber laser

Jiangming Xu Jian Wu Jun Ye Jiaxin Song Baicheng Yao Hanwei Zhang Jinyong Leng Weili Zhang Pu Zhou Yunjiang Rao

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(01):1-7

 碲镉汞APD平面型PIN结构仿真设计

Yu-Shun CHENG Hui-Jun GUO Hao LI Lu CHEN Chun LIN Li HE

[摘要]碲镉汞(HgCdTe)线性雪崩焦平面因其相对低的过剩噪声、较小的工作电压、线性可调等优点,得到了广泛关注。基于电子雪崩中波HgCdTe PIN二极管结构,开展暗电流模型和Okuto-Crowell增益模型仿真。通过改变器件材料结构...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):6-12

 基于65 nm标准CMOS工艺的3.0 THz 探测器

Tong FANG Li-Yuan LIU Zhao-Yang LIU Peng FENG Yuan-Yuan LI Jun-Qi LIU Jian LIU Nan-Jian WU

[摘要]基于Dyakonov和Shur等离子体波振荡原理设计并流片制备了一种采用65 nm 标准CMOS工艺的3.0 THz探测器,探测器包括贴片天线、NMOS场效应晶体管、匹配网络及陷波滤波器。探测器在室温条件下可达到526 V/W的响应率(Rv)...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):56-64

 融合高分夜光和Landsat OLI影像的不透水面自动提取方法

Peng-Fei TANG Ze-Lang MIAO Cong LIN Pei-Jun DU Shan-Chuan GUO

[摘要]针对监督分类提取不透水面需要人工获取大量训练样本的制约,提出了一种亚米级高空间分辨率夜光遥感影像引导下的不透水面自动提取方法。以夜光强度信息作为先验知识,判别对应地理位置的Landsat8 OLI影像像元为不透水...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):128-136

 铜锌锡硫带边电子结构及缺陷态的光学表征

Su-Yu MA Chuan-He MA Xiao-Shuang LU Guo-Shuai LI Lin SUN Ye CHEN Fang-Yu YUE Jun-Hao CHU

[摘要]利用吸收、光电流和光致发光等光谱表征并结合理论报道,分析了缺陷态丰富的铜锌锡硫半导体材料的光学带隙、带尾态和深浅杂质能级,揭示了SnZn相关的缺陷态是影响铜锌锡硫带边电子结构的关键因素,其中高浓度的中性缺...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):92-98

 相位锁定至超窄线宽激光的高相干性双光梳研究

Jia-Hua CUI Bai-Ke LIN Fei MENG Shi-Ying CAO Ming-Zhe YANG Yi-Ge LIN You-Jian SONG Ming-Lie HU Zhan-Jun FANG

[摘要]研究并实现了一种相位锁定至超窄线宽激光的双光梳系统。实验通过将两台重复频率约为200 MHz、重复频率差约为17 kHz的掺铒锁模激光器的对应梳齿,同时分别锁定到两台不同波长(1542 nm和1560 nm)的窄线宽连续激光器上...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):25-31

首页上一页12345678910下一页尾页