首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Jun Xiong', 共找到 4个内容。

   将选定结果: 

 Laboratory study of astrophysical collisionless shock at SG-II laser facility

Dawei Yuan Huigang Wei Guiyun Liang Feilu Wang Yutong Li Zhe Zhang Baojun Zhu Jiarui Zhao Weiman Jiang Bo Han Xiaoxia Yuan Jiayong Zhong Xiaohui Yuan Changbo Fu Xiaopeng Zhang Chen Wang Guo Jia Jun Xiong Zhiheng Fang Shaoen Jiang Kai Du Yongkun Ding Neng Hua Zhanfeng Qiao Shenlei Zhou Baoqiang Zhu Jianqiang Zhu Gang Zhao Jie Zhang

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2018, 6(03):e45

 Measurement and analysis of K-shell lines of silicon ions in laser plasmas

Bo Han Feilu Wang Jiayong Zhong Guiyun Liang Huigang Wei Dawei Yuan Baojun Zhu Fang Li Chang Liu Yanfei Li Jiarui Zhao Zhe Zhang Chen Wang Jun Xiong Guo Jia Neng Hua Jianqiang Zhu Yutong Li Gang Zhao Jie Zhang

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2018, 6(02):e31

 Optical Packet Switching Scheme Using Multi-optical-code Labels

LI Shu-wen ZHANG Qi YU Chong-xiu XIN Xiang-jun XIONG Fei

[摘要]

 PDF全文半导体光子学与技术 | 2009, 15(01):1-3

 Investigation on Laser-driven RT Instability Using Soft X-ray Laser

Zhiheng Fang Chen Wang Wei Wang Jinren Sun Jun Xiong Junjian Ye Sizu Fu Yuan Gu Shiji Wang Guoping Zhang Wenhua Ye Wudi Zheng Xiumei Qiao Junfeng Wu

[摘要]

 PDF全文高功率激光及等离子体物理研究论文集(专题) | 2007, 5(01):10-13

首页上一页1下一页尾页