首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'S. P. Zhu', 共找到 815个内容。

   将选定结果: 

 Distance-controllable and direction-steerable opto-conveyor for targeting delivery

Zhen Che Wenguo Zhu Yaoming Huang Yu Zhang Linqing Zhuo Pengpeng Fan Zhibin Li Huadan Zheng Wenjin Long Wentao Qiu Yunhan Luo Jun Zhang Jinghua Ge Jianhui Yu Zhe Chen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(07):1124-1133

 Phosphor-free single chip GaN-based white light emitting diodes with a moderate color rendering index and significantly enhanced communications bandwidth

Rongqiao Wan Xiang Gao Liancheng Wang Shuo Zhang Xiongbin Chen Zhiqiang Liu Xiaoyan Yi Junxi Wang Junhui Li Wenhui Zhu Jinmin Li

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(07):1110-1117

 Plasmonic resonance-linewidth shrinkage to boost biosensing

Min Gao Weimin Yang Zhengying Wang Shaowei Lin Jinfeng Zhu Zhilin Yang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(07):1226-1235

 Bi-channel near- and far-field optical vortex generator based on a single plasmonic metasurface

Qiao Jiang Yanjun Bao Jing Li Lifeng Tian Tong Cui Lin Sun Bowen Du Bowen Li Benfeng Bai Jia Wang Hongbo Sun Bo Shen Han Zhang Feng Lin Xing Zhu Zheyu Fang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):986-994

 Dual-layered metasurfaces for asymmetric focusing

Bingshuang Yao Xiaofei Zang Zhen Li Lin Chen Jingya Xie Yiming Zhu Songlin Zhuang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):830-843

 Photonic engineering of superbroadband near-infrared emission in nanoglass composites containing hybrid metal and dielectric nanocrystals

Zhigang Gao Haibo Zhu Bochao Sun Yingke Ji Xiaosong Lu Hao Tian Jing Ren Shu Guo Jianzhong Zhang Jun Yang Xiangeng Meng Katsuhisa Tanaka

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(05):698-706

 Photonic cavity enhanced high-performance surface plasmon resonance biosensor

Gui-Shi Liu Xin Xiong Shiqi Hu Weicheng Shi Yaofei Chen Wenguo Zhu Huadan Zheng Jianhui Yu Nur Hidayah Azeman Yunhan Luo Zhe Chen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(04):448-456

 Optical beam steering by using tunable, narrow-linewidth butt-coupled hybrid lasers in a silicon nitride photonics platform

Yeyu Zhu Siwei Zeng Lin Zhu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(03):375-380

 Facilitated tip-enhanced Raman scattering by focused gap-plasmon hybridization

Houkai Chen Yuquan Zhang Yanmeng Dai Changjun Min Siwei Zhu Xiaocong Yuan

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(02):103-109

 Generation mechanism of 100 MG magnetic fields in the interaction of ultra-intense laser pulse with nanostructured target

J. M. Tian H. B. Cai W. S. Zhang E. H. Zhang B. Du S. P. Zhu

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(02):e16

 Relativistic electron acceleration by surface plasma waves excited with high intensity laser pulses

X. M. Zhu R. Prasad M. Swantusch B. Aurand A. A. Andreev O. Willi M. Cerchez

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(02):e15

 Stimulated Raman scattering in a non-eigenmode regime

Yao Zhao Suming Weng Zhengming Sheng Jianqiang Zhu

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(02):e21

 Thermometry strategy developed based on fluorescence contrast driven by varying excitations in codoped LiNbO3

Siwei Long Shaopeng Lin Decai Ma Yunzhong Zhu Huashan Li Biao Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(02):135-142

 Tunable optical frequency comb from a compact and robust Er:fiber laser

Zhiwei Zhu Yang Liu Daping Luo Chenglin Gu Lian Zhou Gehui Xie Zejiang Deng Wenxue Li

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(02):e17

 Rapid growth of a long-seed KDP crystal

Duanyang Chen Bin Wang Hu Wang Xiangyu Zhu Ziyuan Xu Yuanan Zhao Shenghao Wang Kaizao Ni Lili Zheng Hui Zhang Hongji Qi Jianda Shao

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(01):e6

 Analysis of electromagnetic pulses generation from laser coupling with polymer targets: Effect of metal content in target

Yadong Xia Feng Zhang Hongbo Cai Weimin Zhou Chao Tian Bo Zhang Dongxiao Liu Tao Yi Yilin Xu Feng Wang Tingshuai Li Shaoping Zhu

[摘要]Powerful lasers interacting with solid targets can generate intense electromagnetic pulses (EMPs). In this study, EMPs produced by a pulsed laser (1 ps, 100 J) shooting at CH targets doped with differ...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2020, 5(01):017401

 基于10.6微米全光深度神经网络衍射光栅的设计与实现

Hai-Sha NIU Ming-Xin YU Bo-Fei ZHU Qi-Feng YAO Qian-Kun ZHANG Li-Dan LU Guo-Shun ZHONG Lian-Qing ZHU

[摘要]光子人工智能芯片以光速执行运算,且具有低功耗、延迟低、抗电磁干扰的优势。小型化与集成化是实现这一技术革新的关键步骤。本文将光刻技术运用于衍射光栅的制作,提出一种基于10.6微米激光的全光衍射深度学习神经网...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):13-18

 基于EnMAP卫星和深度神经网络的LAI遥感反演方法

Xue-Ling LI Ying-Ying DONG Yi-Ning ZHU Wen-Jiang HUANG

[摘要]区域叶面积指数(Leaf Area Index, LAI)定量反演是开展大尺度农作物长势监测和产量估算的重要基础。针对当前区域LAI遥感定量反演存在的反演精度不理想和模型稳定性弱等问题,提出了一种基于少量训练样本进行LAI高精...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):111-119

 基于石墨烯的波束可重构太赫兹天线

Wen-Long YAO Xu-Guang GUO Yi-Ming ZHU Ping LI

[摘要]设计了一种工作在太赫兹(THz)频率下的微带八木(QYU)天线.该天线由金属微带传输线、金属反射器、金属半圆形辐射贴片和三组单分子层-石墨烯-贴片导向器组成.由于石墨烯的电导率可电调谐特性,可以通过调整施加在石墨...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):39-46

 一种红外波段低损耗空芯反谐振光纤的设计与研究

Ying HAN Ting-Ting DONG Yuan QING Peng SONG Wei-Zhen ZHU Fan-Di ZHOU Zheng-Ran LI Wei WANG Lan-Tian HOU

[摘要]提出一种红外波段低损耗的空芯反谐振光纤,石英包层管为半圆半椭圆拼接结构,采用全矢量有限元法进行设计与研究。半椭圆管的半短长轴与半圆管的半径相等,将半圆管与半椭圆管进行拼接,改变半圆的半径以及半椭圆管的...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):32-38

 与GaAs基VCSEL同材料体系高对比度亚波长光栅的设计

Feng-Ling WANG Lei CHEN Qiu-Bo ZHANG Li XU Hui LI Hai-Zhu WANG Yong-Qin HAO Xiao-Hui MA

[摘要]设计了一种用于850 nm GaAs基VCSEL的高折射率对比度亚波长光栅(HCG),整体结构采用GaAs材料体系,包含光栅层及为缓解其应力问题而设计的应力缓冲层和以AlGaAs或AlAs氧化后形成的AlOx低折射率亚层。通过Rsoft软件对...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):19-24

 Subwavelength self-imaging in cascaded waveguide arrays

Wange Song Hanmeng Li Shenglun Gao Chen Chen Shining Zhu Tao Li

[摘要]

 PDF全文Advanced Photonics | 2020, 2(03):036001-36001

 Optical phase mining by adjustable spatial differentiator

Tengfeng Zhu Junyi Huang Zhichao Ruan

[摘要]

 PDF全文Advanced Photonics | 2020, 2(01):016001-16001

 Scalable Talbot effect of periodic array objects

Rui Yang Zhenfa Xue Zhiyong Shi Liqiang Zhou Linwei Zhu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(03):030501

 1.5 J high-beam-quality Nd:LuAG ceramic active mirror laser amplifier

Jianlei Wang Kaiqi Zhao Tao Feng Xiaolei Zhu Weibiao Chen

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):021401

 Alignment and efficiency-monitoring method of high-power fiber-to-fiber coupling

Qingqing Kong Yiqiu Jing Hua Shen Shiwei Deng Zhigang Han Rihong Zhu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):021402

 All-reflective self-referenced spectral interferometry for single-shot measurement of few-cycle femtosecond pulses in a broadband spectral range

Zhe Si Xiong Shen Jingxin Zhu Lei Lin Lihua Bai Jun Liu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):021202

 Analysis of detection error for spot position in fiber nutation model

Xueqiang Zhao Yunpeng Zhang Minjie Huang Peipei Hou Ren Zhu Jianfeng Sun Xia Hou Weibiao Chen

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):020604

 Ultra-broadband enhanced nonlinear saturable absorption for Mo0.53W0.47Te2 nanosheets

Zhengting Du Hui Wu Tianqi Zhang Zhenda Xie Yangyang Lü Xinjie Lü Jinlong Xu Gang Zhao Shining Zhu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):021902

 Random lasing of CsPbBr3 perovskite thin films pumped by modulated electron beam

Haibo Fan Yining Mu Chunyang Liu Yan Zhu Guozhen Liu Shuai Wang Yanzheng Li Peng Du

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(01):011403

首页上一页12345678910下一页尾页