首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Wei Li', 共找到 127个内容。

   将选定结果: 

 A new phase-shifted long-period fiber grating for simultaneous measurement of torsion and temperature

Cuiting Sun Ran Wang Xiren Jin Zemin Wang Weiliang Liu Shuo Zhang Yiwei Ma Jingyu Lin Yue Li Tao Geng Weimin Sun Zhongquan Qu Libo Yuan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):021203

 Layer-modulated two-photon absorption in MoS2: probing the shift of the excitonic dark state and band-edge

Yafeng Xie Saifeng Zhang Yuanxin Li Ningning Dong Xiaoyan Zhang Lei Wang Weimin Liu Ivan M. Kislyakov Jean-Michel Nunzi Hongji Qi Long Zhang Jun Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(07):762-770

 Direct observation of interlayer coherent acoustic phonon dynamics in bilayer and few-layer PtSe2

Xin Chen Saifeng Zhang Lei Wang Yi-Fan Huang Huiyan Liu Jiawei Huang Ningning Dong Weimin Liu Ivan M. Kislyakov Jean Michel Nunzi Long Zhang Jun Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(12):1416-1424

 Photonuclear production of medical isotopes 62,64Cu using intense laser-plasma electron source

ZhiGuo Ma HaoYang Lan WeiYuan Liu ShaoDong Wu Yi Xu ZhiChao Zhu Wen Luo

[摘要]62,64Cu are radioisotopes of medical interest that can be used for positron emission tomography (PET) imaging. Moreover, 64Cu has β? decay characteristics that allow for targeted radiotherapy of canc...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2019, 4(06):064401

 基于共心球透镜的大视场高分辨率红外变焦成像系统设计

Wei YANG Jia-Wei LIU Ping-Li HAN Xiao-Peng SHAO Xiao-Ming ZHAO

[摘要]针对凝视型红外成像告警设备中对场景目标进行大视场广域搜索与小视场精确识别一体化的应用需求,设计了一种基于共心球透镜的大视场高分辨率红外变焦成像系统.该系统采用由多层共心球透镜和可连续变焦的独立次级小相机...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2019, 38(06):805-812

 应用于动态核极化核磁共振系统的改进型传输线研究

Yi-Chao CAO Qiang CHEN Chen ZHANG Tao SONG Jie HUANG Qiao HU Di-Wei LIU Wei WANG Min HU Ren-Bin ZHONG Hao SHEN

[摘要]基于几何光学理论和矢量衍射理论,设计了263 GHz DNP-NMR谱仪的改进反射镜系统,并进行了数值模拟.该系统包括两个波纹波导、一个抛物面镜和一个角度可调的相位校正镜.仿真结果表明,获得了聚焦良好的类高斯输出光束,...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2019, 38(06):690-694

 基于CCD的大气水平能见度测量方法研究

乔启发 刘庆 李学彬 詹杰

[摘要]为了实现大气水平能见度的快速测量,设计了基于电荷耦合器件(CCD)的大气水 平能见度测量系统,并对该系统采用的局部加权回归算法进行了研究。通过实验对比了局部 加权回归和普通线性回归算法的拟合直线,并与商用NQ-1能...

 PDF全文量子电子学报 | 2019, 36(02):226

 Optically controlled phase array antenna [Invited]

Nuannuan Shi Wei Li Ninghua Zhu Ming Li

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(05):052301

 Sensing of ultrasonic fields based on polarization parametric indirect microscopic imaging

Yun Cao Xuefeng Liu Zhiying Xia Weize Wang N. P. Yadav Weiping Liu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(04):041702

 Application of reflectance transformation imaging for the display of handwriting traces

Wei Wei Lihua Huang Xinran Zhu Liqing Ling Kai Guo Huijie Huang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(11):111101

 Furniture board segmentation based on multiple sen-sors and integer programming model

GUO Jian-shuang ZHANG Jian-hua ZHANG Shao-bo CHEN Jia-wei LIU Sheng

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(02):151

 Enhancement of microvessel in laser speckle image using gaussian kernel template

Yameng Zhang Yuemei Zhao Weitao Li Zhiyu Qian Lidong Xing

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2019, 12(02):1950006

 Brillouin Scattering Spectrum Analysis Based on Auto-Regressive Spectral Estimation

Mengyun HUANG Wei LI Zhangyun LIU Linghao CHENG Bai-Ou GUAN

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(02):114

 Distributed Weak Fiber Bragg Grating Vibration Sensing System Based on 3 × 3 Fiber Coupler

Wei LI Jian ZHANG

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(02):146

 Chirped coupled ridge waveguide quantum cascade laser arrays with stable single-lobe far-field patterns

Yue Zhao Jin-Chuan Zhang Chuan-Wei Liu Ning Zhuo Shen-Qiang Zhai Li-Jun Wang Jun-Qi Liu Shu-Man Liu Feng-Qi Liu Zhan-Guo Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(08):821-824

 Graphene-enabled electrically controlled terahertz meta-lens

Weiguang Liu Bin Hu Zongduo Huang Hongyu Guan Heting Li Xinke Wang Yan Zhang Hongxing Yin Xiaolu Xiong Juan Liu Yongtian Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(07):703-708

 Sensitivity-enhanced surface plasmon resonance sensor utilizing a tungsten disulfide (WS2) nanosheets overlayer

Hao Wang Hui Zhang Jiangli Dong Shiqi Hu Wenguo Zhu Wentao Qiu Huihui Lu Jianhui Yu Heyuan Guan Shecheng Gao Zhaohui Li Weiping Liu Miao He Jun Zhang Zhe Chen Yunhan Luo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(06):485

 Clue to a thorough understanding of terahertz pulse generation by femtosecond laser filamentation

Jiayu Zhao Weiwei Liu Shichang Li Dan Lu Yizhu Zhang Yan Peng Yiming Zhu Songlin Zhuang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(04):296-306

 High power all-fiberized and narrow-bandwidth MOPA system by tandem pumping strategy for thermally induced mode instability suppression

Pengfei Ma Hu Xiao Daren Meng Wei Liu Rumao Tao Jinyong Leng Yanxing Ma Rongtao Su Pu Zhou Zejin Liu

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2018, 6(04):e57

 In-band pumping avenue based high power superfluorescent fiber source with record power and near-diffraction-limited beam quality

Jiangming Xu Jun Ye Hu Xiao Jinyong Leng Wei Liu Pu Zhou

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2018, 6(03):e46

 212-kHz-linewidth, transform-limited pulses from a single-frequency Q-switched fiber laser based on a few-layer Bi2Se3 saturable absorber

Weiwei Li Jinhai Zou Yizhong Huang Kaijie Wang Tuanjie Du Shuisen Jiang Zhengqian Luo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(10):C29

 局部k最近邻加权线性回归的光谱反射率重建

卢德俊 爨凯旋 张伟峰

[摘要]现实中很多场景都需要精确的颜色表示, 如纺织、 印刷、 艺术品扫描存档、 在线商品展示等。 光谱反射率是决定物体颜色的本质属性, 如果知道了光谱反射率, 就可以重现物体在任何光照和观测条件下的颜色。 采用专业仪器...

 PDF全文光谱学与光谱分析 | 2018, 38(12):3708

 Review of stopping power and Coulomb explosion for molecular ion in plasmas

Guiqiu Wang He Yi Yujiao Li Yaochuan Wang Dajun Liu Fei Gao Wei Liu Jieru Ren Xing Wang Yongtao Zhao Younian Wang

[摘要]

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2018, 3(02):67

 Demonstration of a bandwidth-tunable optical passband filter with tunable attenuation

Zhilin Yuan Wei Li Rui Yang Liu Yang Fan Wang Jinping Guo Lihong Tang Qianggao Hu Zuowei Xu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(07):070602

 High-power all-fiber 1.0/1.5 μm dual-band pulsed MOPA source

Xiaogang Ge Jun Yu Weiqi Liu Shuangchen Ruan Chunyu Guo Yewang Chen Peiguang Yan Ping Hua

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(02):020010

 Generation of all-fiber femtosecond vortex laser based on NPR mode-locking and mechanical LPG

Zhiming Zhang Wei Wei Liqin Tang Jie Yang Jiewei Guo Lei Ding Yigang Li

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(11):110501

 A polarization-independent torsion sensor based on the near-helical long period fiber grating

Zhihang Han Cuiting Sun Xiren Jin Hang Jiang Chong Yao Shuo Zhang Weiliang Liu Tao Geng Feng Peng Weimin Sun Libo Yuan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(10):100601

 Demodulation method combining virtual reference interferometry and minimum mean square error for fiber-optic Fabry–Perot sensors

Xinwang Gui Michael Anthony Galle Li Qian Weilong Liang Ciming Zhou Yiwen Ou Dian Fan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(01):010606

 Anovel soft reliability-based iterative majority-logic decoding algorithm with uniform quantization

YUAN Jian-guo WANG Zhe HE Chang-wei LIN Jin-zhao PANG Yu

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(03):217

 Nondestructive characterization of the domain structure of periodically poled lithium niobate crystal based on rigorous coupled-wave analysis

TIAN Bao-lu CHEN Huai-xi Choge Dismas K XU Yi-bin LI Guang-wei LIANG Wan-guo

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(03):206

首页上一页12345下一页尾页