首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Wei Li', 共找到 93个内容。

   将选定结果: 

 Brillouin Scattering Spectrum Analysis Based on Auto-Regressive Spectral Estimation

Mengyun HUANG Wei LI Zhangyun LIU Linghao CHENG Bai-Ou GUAN

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(02):114

 Distributed Weak Fiber Bragg Grating Vibration Sensing System Based on 3 × 3 Fiber Coupler

Wei LI Jian ZHANG

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(02):146

 Graphene-enabled electrically controlled terahertz meta-lens

Weiguang Liu Bin Hu Zongduo Huang Hongyu Guan Heting Li Xinke Wang Yan Zhang Hongxing Yin Xiaolu Xiong Juan Liu Yongtian Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(07):703-708

 Sensitivity-enhanced surface plasmon resonance sensor utilizing a tungsten disulfide (WS2) nanosheets overlayer

Hao Wang Hui Zhang Jiangli Dong Shiqi Hu Wenguo Zhu Wentao Qiu Huihui Lu Jianhui Yu Heyuan Guan Shecheng Gao Zhaohui Li Weiping Liu Miao He Jun Zhang Zhe Chen Yunhan Luo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(06):485

 Clue to a thorough understanding of terahertz pulse generation by femtosecond laser filamentation

Jiayu Zhao Weiwei Liu Shichang Li Dan Lu Yizhu Zhang Yan Peng Yiming Zhu Songlin Zhuang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(04):296-306

 Review of stopping power and Coulomb explosion for molecular ion in plasmas

Guiqiu Wang He Yi Yujiao Li Yaochuan Wang Dajun Liu Fei Gao Wei Liu Jieru Ren Xing Wang Yongtao Zhao Younian Wang

[摘要]

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2018, 3(02):67

 Demonstration of a bandwidth-tunable optical passband filter with tunable attenuation

Zhilin Yuan Wei Li Rui Yang Liu Yang Fan Wang Jinping Guo Lihong Tang Qianggao Hu Zuowei Xu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(07):070602

 High-power all-fiber 1.0/1.5 μm dual-band pulsed MOPA source

Xiaogang Ge Jun Yu Weiqi Liu Shuangchen Ruan Chunyu Guo Yewang Chen Peiguang Yan Ping Hua

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(02):020010

 Demodulation method combining virtual reference interferometry and minimum mean square error for fiber-optic Fabry–Perot sensors

Xinwang Gui Michael Anthony Galle Li Qian Weilong Liang Ciming Zhou Yiwen Ou Dian Fan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(01):010606

 Passively spatiotemporal gain-modulation-induced stable pulsing operation of a random fiber laser

Jiangming Xu Jun Ye Wei Liu Jian Wu Hanwei Zhang Jinyong Leng Pu Zhou

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2017, 5(06):598

 机器学习在紫外法测定硝酸盐氮浓度中的应用

刘思乡 范卫华 郭 慧 赵 辉 金庆辉

[摘要]紫外分光光度法(UV法)由于较传统化学方法具有效率高操作简便、 无二次污染且可现场原位测试等优点, 近些年来被广泛应用到水质参数的测试中。 硝酸盐氮是工业废水中的主要污染物之一。 基于UV法测量水体中硝酸盐氮浓度...

 PDF全文光谱学与光谱分析 | 2017, 37(04):1179

 Formation of Field Reversed Configuration (FRC) on the Yingguang-I device

Qizhi Sun Xianjun Yang Yuesong JiaInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Lulu Li Dongfan FangInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Xiaoming ZhaoInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Weidong QinInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Zhengfen LiuInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Wei LiuInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Jun LiInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Yuan ChiInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Xiaoguang Wang

[摘要]As a hybrid approach to realizing fusion energy, Magnetized Target Fusion (MTF) based on the Field Reversed Configuration (FRC), which has the plasma density and confinement time in the range between ...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2017, 2(05):263

 Matrix formalism for radiating polarization sheets in multilayer structures of arbitrary composition

Hui Shi Yu Zhang Hongqing Wang Weitao Liu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(08):081901

 Electrically tunable generation of vectorial vortex beams with micro-patterned liquid crystal structures

Zhichao Ji Xinzheng Zhang Yujiao Zhang Zhenhua Wang Irena Drevensek-Olenik Romano Rupp Wei Li Qiang Wu Jingjun Xu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(07):070501

 Simulation of Brillouin gain properties in a double-clad As2Se3 chalcogenide photonic crystal fiber

Xin Chen Li Xia Wei Li and Chen Li

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(04):042901

 Fault monitoring in passive optical network using code division multiplex-based dual-OTDR traces comparison

Yuxing Yuan Wei Li Jilong Han Qiguang Feng Haitao Yao Qiang Zheng Qianggao Hu and Shaohua Yu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(03):031201

 Editorial for focus issue on microwave photonics

José Capmany Jianping Yao Wei Li Shilong Pan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(01):010001

 Photonic generation of background-free millimeter-wave ultra-wideband signals (Invited Paper)

Wei Li Ming Li and Ninghua Zhu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(01):010007

 Frontier research of ultra-high-speed ultra-large-capacity and ultra-long-haul optical transmission

Daojun XUE Shaohua YU Qi YANG Nan CHI Lan RAO Xiangjun XIN Wei LI Songnian FU Sheng CUI Demin LIU Zhuo LI Aijun WEN Chongxiu YU Xinmei WAN

[摘要]Ultra-high-speed, ultra-large-capacity and ultra-long-haul (3U) are the forever pursuit of optical communication. As a new mode of optical communication, 3U transmission can greatly promote next gener...

 PDF全文Frontiers of Optoelectronics | 2016, 9(02):123

 Fabrication and application of a graphene polarizer with strong saturable absorption

Weixiong Li Lilin Yi Ran Zheng Zhenghua Ni Weisheng Hu

[摘要]By transferring 100 nm gold-coated CVD monolayer graphene onto the well-polished surface of D-shaped fiber, we achieve a graphene in-line polarizer with a high polarization extinction ratio of ~27 dB...

 PDF全文Photonics Research | 2016, 4(02):0041-0044

 Actively Q-switched ring Tm-doped fiber laser with free space structure

Wei Liu Youlun Ju Tongyu Dai Liwei Xu Jinhe Yuan Chao Yang Baoquan Yao and Xiaoming Duan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2016, 14(09):091401

 Design of an ultra-broadband and fabrication-tolerant silicon polarization rotator splitter with SiO2 top cladding

Xin Chen Chao Qiu Zhen Sheng Aimin Wu Haiyang Huang Yingxuan Zhao Wei Li Xi Wang Shichang Zou and Fuwan Gan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2016, 14(08):081301

 Simple optical method for small angular displacement measurement based on the astigmatic effect

Jinggao Zheng Qun Wei Linyao Yu Mingda Ge and Tianyi Zhang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2016, 14(03):030801

 Laser diode array side-pumped medium-aperture Nd:glass square rod amplifier

Xiongxin Tang Jisi Qiu Zhongwei Fan Haocheng Wang and Weiran Lin

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2016, 14(02):021403

 Coprime-frequencied sinusoidal modulation for improving the speed of computational ghost imaging with a spatial light modulator

Quan Li Zhentao Duan Huizu Lin Shaobo Gao Shuai Sun and Weitao Liu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2016, 14(11):111103

 Spectral phase effects and control requirements of coherent beam combining for ultrashort ultrahigh intensity laser systems

YONG CUI YAN-QI GAO ZE-XI ZHAO ZHONG-YANG XU NING AN DA-WEI LI JIAN-WEI YU TAO WANG GUANG XU WEI-XIN MA YA-PING DAI

[摘要]

 PDF全文高功率激光及等离子体物理研究论文集(专题) | 2016, 14(01):10124

 A switchable and tunable ytterbium-doped fiber ring laser with a Sagnac loop mirror

WANG Xiao-liang CHEN Da-ru MA Xiao-wei LI Hai-tao LUO Shu-jun

[摘要]A switchable and tunable ytterbium-doped fiber ring laser (YDFL) is reported and demonstrated. Employing a Sagnac loop mirror fabricated by an 85-cm-long polarization-maintaining fiber (PMF), the prop...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2016, 12(04):261

 A near-infrared methane detection system using a 1.654 μm wavelength-modulated diode laser

FU Yang LIU Hui-fang SUI Yue LI Bin YE Wei-lin ZHENG Chuan-tao WANG Yi-ding

[摘要]By adopting a distributed feedback laser (DFBL) centered at 1.654 μm, a near-infrared (NIR) methane (CH4) detection system based on tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) is experimental...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2016, 12(02):140

 Thermal equation of state of a natural kyanite up to 8.55 GPa and 1273 K

Qiang He Xi Liu Baosheng Li Liwei Deng Wei Liu Liping Wang

[摘要]The thermal equation of state of a natural kyanite has been investigated with a DIA-type, cubic-anvil apparatus (SAM85) combined with an energy-dispersive synchrotron X-ray radiation technique up to 8...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2016, 1(05):269

 SIMO detection schemes for underwater optical wireless communication under turbulence

Weihao Liu Zhengyuan Xu Liuqing Yang

[摘要]In underwater optical wireless communication (UOWC), a channel is characterized by abundant scattering/ absorption effects and optical turbulence. Most previous studies on UOWC have been limited to sc...

 PDF全文Photonics Research | 2015, 3(03):48-53

首页上一页1234下一页尾页