首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Wei Li', 共找到 103个内容。

   将选定结果: 

 Brillouin Scattering Spectrum Analysis Based on Auto-Regressive Spectral Estimation

Mengyun HUANG Wei LI Zhangyun LIU Linghao CHENG Bai-Ou GUAN

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(02):114

 Distributed Weak Fiber Bragg Grating Vibration Sensing System Based on 3 × 3 Fiber Coupler

Wei LI Jian ZHANG

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(02):146

 Chirped coupled ridge waveguide quantum cascade laser arrays with stable single-lobe far-field patterns

Yue Zhao Jin-Chuan Zhang Chuan-Wei Liu Ning Zhuo Shen-Qiang Zhai Li-Jun Wang Jun-Qi Liu Shu-Man Liu Feng-Qi Liu Zhan-Guo Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(08):821-824

 Graphene-enabled electrically controlled terahertz meta-lens

Weiguang Liu Bin Hu Zongduo Huang Hongyu Guan Heting Li Xinke Wang Yan Zhang Hongxing Yin Xiaolu Xiong Juan Liu Yongtian Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(07):703-708

 Sensitivity-enhanced surface plasmon resonance sensor utilizing a tungsten disulfide (WS2) nanosheets overlayer

Hao Wang Hui Zhang Jiangli Dong Shiqi Hu Wenguo Zhu Wentao Qiu Huihui Lu Jianhui Yu Heyuan Guan Shecheng Gao Zhaohui Li Weiping Liu Miao He Jun Zhang Zhe Chen Yunhan Luo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(06):485

 Clue to a thorough understanding of terahertz pulse generation by femtosecond laser filamentation

Jiayu Zhao Weiwei Liu Shichang Li Dan Lu Yizhu Zhang Yan Peng Yiming Zhu Songlin Zhuang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(04):296-306

 In-band pumping avenue based high power superfluorescent fiber source with record power and near-diffraction-limited beam quality

Jiangming Xu Jun Ye Hu Xiao Jinyong Leng Wei Liu Pu Zhou

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2018, 6(03):e46

 212-kHz-linewidth, transform-limited pulses from a single-frequency Q-switched fiber laser based on a few-layer Bi2Se3 saturable absorber

Weiwei Li Jinhai Zou Yizhong Huang Kaijie Wang Tuanjie Du Shuisen Jiang Zhengqian Luo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(10):C29

 Review of stopping power and Coulomb explosion for molecular ion in plasmas

Guiqiu Wang He Yi Yujiao Li Yaochuan Wang Dajun Liu Fei Gao Wei Liu Jieru Ren Xing Wang Yongtao Zhao Younian Wang

[摘要]

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2018, 3(02):67

 Demonstration of a bandwidth-tunable optical passband filter with tunable attenuation

Zhilin Yuan Wei Li Rui Yang Liu Yang Fan Wang Jinping Guo Lihong Tang Qianggao Hu Zuowei Xu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(07):070602

 High-power all-fiber 1.0/1.5 μm dual-band pulsed MOPA source

Xiaogang Ge Jun Yu Weiqi Liu Shuangchen Ruan Chunyu Guo Yewang Chen Peiguang Yan Ping Hua

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(02):020010

 A polarization-independent torsion sensor based on the near-helical long period fiber grating

Zhihang Han Cuiting Sun Xiren Jin Hang Jiang Chong Yao Shuo Zhang Weiliang Liu Tao Geng Feng Peng Weimin Sun Libo Yuan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(10):100601

 Demodulation method combining virtual reference interferometry and minimum mean square error for fiber-optic Fabry–Perot sensors

Xinwang Gui Michael Anthony Galle Li Qian Weilong Liang Ciming Zhou Yiwen Ou Dian Fan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(01):010606

 Anovel soft reliability-based iterative majority-logic decoding algorithm with uniform quantization

YUAN Jian-guo WANG Zhe HE Chang-wei LIN Jin-zhao PANG Yu

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(03):217

 Nondestructive characterization of the domain structure of periodically poled lithium niobate crystal based on rigorous coupled-wave analysis

TIAN Bao-lu CHEN Huai-xi Choge Dismas K XU Yi-bin LI Guang-wei LIANG Wan-guo

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(03):206

 Effects of etching conditions on surface morphology of periodic inverted trapezoidal patterned Si(100) substrate

ZHANG Lu YUAN Guo-dong WANG Qi WANG Ke-chao WU Rui-wei LIU Zhi-qiang LI Jin-min WANG Jun-xi

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(01):45

 ICAM-1 depletion in the center of immunological synapses is important for calcium releasing in T-cells

Yuanzhen Suo Wei Lin Yuting Deng Zhichao Fan Lizeng Qin Guosheng Jiang Yiwei Chu Xunbin Wei

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2018, 11(02):1750015

 Passively spatiotemporal gain-modulation-induced stable pulsing operation of a random fiber laser

Jiangming Xu Jun Ye Wei Liu Jian Wu Hanwei Zhang Jinyong Leng Pu Zhou

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2017, 5(06):598

 机器学习在紫外法测定硝酸盐氮浓度中的应用

刘思乡 范卫华 郭 慧 赵 辉 金庆辉

[摘要]紫外分光光度法(UV法)由于较传统化学方法具有效率高操作简便、 无二次污染且可现场原位测试等优点, 近些年来被广泛应用到水质参数的测试中。 硝酸盐氮是工业废水中的主要污染物之一。 基于UV法测量水体中硝酸盐氮浓度...

 PDF全文光谱学与光谱分析 | 2017, 37(04):1179

 Formation of Field Reversed Configuration (FRC) on the Yingguang-I device

Qizhi Sun Xianjun Yang Yuesong JiaInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Lulu Li Dongfan FangInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Xiaoming ZhaoInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Weidong QinInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Zhengfen LiuInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Wei LiuInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Jun LiInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Yuan ChiInstitute of Fluid Physics China Academy of Engineering Physics Miangyang 621900 China Xiaoguang Wang

[摘要]As a hybrid approach to realizing fusion energy, Magnetized Target Fusion (MTF) based on the Field Reversed Configuration (FRC), which has the plasma density and confinement time in the range between ...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2017, 2(05):263

 Matrix formalism for radiating polarization sheets in multilayer structures of arbitrary composition

Hui Shi Yu Zhang Hongqing Wang Weitao Liu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(08):081901

 Electrically tunable generation of vectorial vortex beams with micro-patterned liquid crystal structures

Zhichao Ji Xinzheng Zhang Yujiao Zhang Zhenhua Wang Irena Drevensek-Olenik Romano Rupp Wei Li Qiang Wu Jingjun Xu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(07):070501

 Simulation of Brillouin gain properties in a double-clad As2Se3 chalcogenide photonic crystal fiber

Xin Chen Li Xia Wei Li and Chen Li

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(04):042901

 Fault monitoring in passive optical network using code division multiplex-based dual-OTDR traces comparison

Yuxing Yuan Wei Li Jilong Han Qiguang Feng Haitao Yao Qiang Zheng Qianggao Hu and Shaohua Yu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(03):031201

 Editorial for focus issue on microwave photonics

José Capmany Jianping Yao Wei Li Shilong Pan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(01):010001

 Photonic generation of background-free millimeter-wave ultra-wideband signals (Invited Paper)

Wei Li Ming Li and Ninghua Zhu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(01):010007

 A novel soft reliability-based iterative majority-logic decoding algorithm with uniform quantization

YUAN Jian-guo WANG Zhe HE Chang-wei LIN Jin-zhao PANG Yu

[摘要]In this paper, a novel soft reliability-based iterative majority-logic decoding algorithm with uniform quantization is proposed for regularly structured low density parity-check (LDPC) codes. A weight...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2017, 13(03):217

 Nondestructive characterization of the domain structure of periodically poled lithium niobate crystal based on rigorous coupled-wave analysis

TIAN Bao-lu CHEN Huai-xi Choge Dismas K XU Yi-bin LI Guang-wei LIANG Wan-guo

[摘要]We report rigorous coupled-wave analysis (RCWA) method to non-destructively characterize the domain structure of periodically poled lithium niobate (PPLN) crystal. The strong light diffraction effect ...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2017, 13(03):206

 Frontier research of ultra-high-speed ultra-large-capacity and ultra-long-haul optical transmission

Daojun XUE Shaohua YU Qi YANG Nan CHI Lan RAO Xiangjun XIN Wei LI Songnian FU Sheng CUI Demin LIU Zhuo LI Aijun WEN Chongxiu YU Xinmei WAN

[摘要]Ultra-high-speed, ultra-large-capacity and ultra-long-haul (3U) are the forever pursuit of optical communication. As a new mode of optical communication, 3U transmission can greatly promote next gener...

 PDF全文Frontiers of Optoelectronics | 2016, 9(02):123

 Fabrication and application of a graphene polarizer with strong saturable absorption

Weixiong Li Lilin Yi Ran Zheng Zhenghua Ni Weisheng Hu

[摘要]By transferring 100 nm gold-coated CVD monolayer graphene onto the well-polished surface of D-shaped fiber, we achieve a graphene in-line polarizer with a high polarization extinction ratio of ~27 dB...

 PDF全文Photonics Research | 2016, 4(02):0041-0044

首页上一页1234下一页尾页