首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Fu Q', 共找到 311个内容。

   将选定结果: 

 Laser Spot Center Detection and Comparison Test

Jun ZHU Zhengjie XU Deli FU Cong HU

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2019, 9(01):49

 Active control of EIT-like response in a symmetry-broken metasurface with orthogonal electric dipolar resonators

Ruisheng Yang Quanhong Fu Yuancheng Fan Weiqi Cai Kepeng Qiu Weihong Zhang Fuli Zhang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(09):955-960

 Visible Raman and Brillouin lasers from a microresonator/ZBLAN-fiber hybrid system

Shuisen Jiang Changlei Guo Kaijun Che Zhengqian Luo Tuanjie Du Hongyan Fu Huiying Xu Zhiping Cai

[摘要]Raman and Brillouin lasers based on a high-quality (high-Q) whispering gallery mode microresonator (WGMR) are usually achieved by employing a tunable single-frequency laser as a pump source. Here, we ...

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(05):571-572

 Whispering-gallery mode hexagonal micro-/nanocavity lasers [Invited]

Yue-De Yang Min Tang Fu-Li Wang Zhi-Xiong Xiao Jin-Long Xiao Yong-Zhen Huang

[摘要]Whispering-gallery-mode (WGM) hexagonal optical micro-/nanocavities can be utilized as high-quality (Q) resonators for realizing compact-size low-threshold lasers. In this paper, the progress in WGM h...

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(05):594-607

 Widely tunable single-mode lasers based on a hybrid square/rhombus-rectangular microcavity

You-Zeng Hao Fu-Li Wang Min Tang Hai-Zhong Weng Yue-De Yang Jin-Long Xiao Yong-Zhen Huang

[摘要]Hybrid square/rhombus-rectangular lasers (HSRRLs) consisting of a Fabry–Perot (FP) cavity and a square/rhombus microcavity (SRM) are proposed and demonstrated for realizing single-mode lasing with a ...

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(05):543-548

 Full-color monolithic hybrid quantum dot nanoring micro light-emitting diodes with improved efficiency using atomic layer deposition and nonradiative resonant energy transfer

Sung-Wen Huang Chen Chih-Chiang Shen Tingzhu Wu Zhen-You Liao Lee-Feng Chen Jia-Rou Zhou Chun-Fu Lee Chih-Hao Lin Chien-Chung Lin Chin-Wei Sher Po-Tsung Lee An-Jye Tzou Zhong Chen Hao-Chung Kuo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(04):416-422

 Soliton and bound-state soliton mode-locked fiber laser based on a MoS2/fluorine mica Langmuir–Blodgett film saturable absorber

Ruidong Lü Yonggang Wang Jiang Wang Wei Ren Lu Li Sicong Liu Zhendong Chen Yongfang Li Hongying Wang Fuxing Fu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(04):431-436

 Calibration and verification of streaked optical pyrometer system used for laser-induced shock experiments

Zhiyu He Guo Jia Fan Zhang Xiuguang Huang Zhiheng Fang Jiaqing Dong Hua Shu Junjian Ye Zhiyong Xie Yuchun Tu Qili Zhang Erfu Guo Wenbing Pei Sizu Fu

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(03):e49

 Selective generation of individual Raman Stokes lines using dissipative soliton resonance pulses

He Xu Sheng-Ping Chen Zong-Fu Jiang

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(03):e43

 Bound states of solitons in a harmonic graphene-mode-locked fiber laser

Bo Fu Jin Li Zhang Cao Daniel Popa

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(02):116-120

 真彩微光夜视图像融合算法

蒋云峰 武东生 黄富瑜

[摘要]简要阐述了基于全波与三波段的真彩色微光夜视系统原理,结合图像融合的一般算法,研究了加权平均法、基于线性变换增强的Brovey法、 HIS(色调、亮度和饱和度)空间法及基于边缘分割的HIS法4种真彩微光夜视图像融合算法...

 PDF全文激光与光电子学进展 | 2019, 56(08):081008

 射频聚焦离子源熔石英高确定去除特性研究

惠迎雪 刘卫国 马占鹏 张进 周顺

[摘要]在离子束抛光工艺过程中, 材料确定性去除特性对预测光学元件的各工位材料去除量和驻留时间具有极其重要的作用。采用射频离子源对熔石英光学元件的离子束刻蚀特性进行了研究, 利用ZYGO激光干涉仪获得准确的去除函数, ...

 PDF全文应用光学 | 2019, 40(02):284

 基于跟踪质量熵的分布式组网雷达航迹融合算法

陈 帅 张世仓 王 凯

[摘要]针对分布式多传感器融合系统中, 传统的航迹融合算法未充分考虑不同传感器探测跟踪性能不同带来的航迹质量的不确定度差异, 导致融合后的航迹质量下降的问题, 提出了一种基于跟踪质量熵的航迹融合算法。首先, 构建融合...

 PDF全文电光与控制 | 2019, 26(05):39

 Lanthanide-based downshifting layers tested in a solar car race

Sandra F. H. Correia Ana R. N. Bastos Lianshe Fu Luís D. Carlos Paulo S. André Rute A. S. Ferreira

[摘要]The mismatch between the AM1.5G spectrum and the photovoltaic (PV) cells absorption is one of the most limiting factors for PV performance. To overcome this constraint through the enhancement of solar...

 PDF全文Opto-Electronic Advances | 2019, 2(06):190006

 Demonstration of high-dimensional free-space data coding/decoding through multi-ring optical vortices

Shiyao Fu Yanwang Zhai Heng Zhou Jianqiang Zhang Ci Yin Chunqing Gao

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(08):080602

 Vibration compensation of an atom gravimeter

Aopeng Xu Delong Kong Zhijie Fu Zhaoying Wang Qiang Lin

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(07):070201

 60 nJ, 95 fs environmentally stable Er-doped fiber laser system

Peng Luo Qiang Hao Hanmei Fu Heping Zeng

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(06):061401

 Control amplitude and phase of light by plasmonic meta-hologram with T-shaped nano-cavity

Wei Song Shanguang Zheng Yanan Fu Changjun Min Yuquan Zhang Zhenwei Xie Xiaocong Yuan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(06):062402

 1.57 times diffraction-limit high-energy laser based on a Nd:YAG slab amplifier and an adaptive optics system

Licheng Sun Tinghao Liu Xing Fu Yading Guo Xiaojun Wang Chongfeng Shao Yamin Zheng Chuang Sun Shibing Lin Lei Huang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(05):051403

 Multichannel high extinction ratio polarized beam splitters based on metasurfaces

Haoyu Wang Jun Zheng Yifei Fu Chengliang Wang Xinran Huang Zhicheng Ye Liejia Qian

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(05):052303

 Optical–digital joint design of refractive telescope using chromatic priors

Jingang Zhang Yunfeng Nie Qiang Fu Yifan Peng

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(05):052201

 Terahertz imaging using an optical frequency comb source

Dixiang Shao Chen Yao Tao Zhou Rong Zhang Zhanglong Fu Songlin Zhuang Juncheng Cao

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(04):041101

 2080 nm long-wavelength, high-power dissipative soliton resonance in a dumbbell-shaped thulium-doped fiber laser

Hua Wang Tuanjie Du Yanhong Li Jinhai Zou Kaijie Wang Fuyong Zheng Junfeng Fu Jihai Yang Hongyan Fu Zhengqian Luo

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(03):030602

 Observation of spectral modulation coupled with broadband transverse-mode-locking in an Yb:CALGO frequency-degenerate cavity

Yijie Shen Zhensong Wan Xing Fu Mali Gong

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(03):031404

 Participation in the absolute gravity comparison with a compact cold atom gravimeter

Zhijie Fu Qiyu Wang Zhaoying Wang Bin Wu Bing Cheng Qiang Lin

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(01):011204

 Perfect absorption in a monolayer graphene at the near-infrared using a compound waveguide grating by robust critical coupling

Jinhua Hu Jia Fu Xiuhong Liu Danping Ren Jijun Zhao Yongqing Huang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(01):010501

 A double-cladding fiber curvature sensor based on the extrinsic Fabry-Perot interferometer

FU Xing-hu WANG Dong LIU Lian-xu LIU Fan WEN Jing FU Guang-wei BI Wei-hong

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(01):6

 Strong Influence of Temperature and Vacuum on the Photoluminescence of In0.3Ga0.7As Buried and Surface Quantum Dots

Guodong WANG Huiqiang JI Junling SHEN Yonghao XU Xiaolian LIU Ziyi FU

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(03):213

 An HDR Imaging Method With DTDI Technology for Push-Broom Cameras

Wu SUN Chengshan HAN Xucheng XUE Hengyi LV Junxia SHI Changhong HU Xiangzhi LI Yao FU Xiaonan JIANG Liang HUANG Hongyin HAN

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(01):34

 On-chip cyclic-AWG-based 12 × 12 silicon wavelength routing switches with minimized port-to-port insertion loss fluctuation

Zepeng Pan Songnian Fu Luluzi Lu Dongyu Li Weijie Chang Deming Liu Minming Zhang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(05):380

首页上一页12345678910下一页尾页