首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Li Wei', 共找到 178个内容。

   将选定结果: 

 Transmission of photonic polarization states through 55-m water: towards air-to-sea quantum communication

Cheng-Qiu Hu Zeng-Quan Yan Jun Gao Zhi-Qiang Jiao Zhan-Ming Li Wei-Guan Shen Yuan Chen Ruo-Jing Ren Lu-Feng Qiao Ai-Lin Yang Hao Tang Xian-Min Jin

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(08):A40-44

 Analysis on FM-to-AM conversion of SSD beam induced by etalon effect in a high-power laser system

Ping Li Wei Wang Jingqin Su Xiaofeng Wei

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(02):e21

 Terahertz radiation of a butterfly-shaped photoconductive antenna(invited)

Jitao Zhang Mingguang Tuo Min Liang Wei-Ren Ng Michael E. Gehm Hao Xin

[摘要]

 PDF全文红外与激光工程 | 2019, 48(04):0402001

 30 mm~300 mm轻型变焦物镜光学系统设计

张 健 罗天娇 罗春华 李艳红

[摘要]设计了一组长焦距轻量型变焦光学系统, 焦距为30 mm ~ 300 mm, 视场角为1.1°~ 11.4°, F数为3.5。由于变焦系统焦距较长, 并且需要在控制口径的前提下减轻质量, 经过对变焦理论进行分析并结合实际情况, 采用正...

 PDF全文应用光学 | 2019, 40(01):51

 High-performance 4H-SiC p-i-n ultraviolet avalanche photodiodes with large active area

Xingye Zhou Xin Tan Yuangang Wang Xubo Song Tingting Han Jia Li Weili Lu Guodong Gu Shixiong Liang Yuanjie Lü Zhihong Feng

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(09):090401

 Effect of spatio-temporal coupling on ultrafast laser direct writing in glass

Qin Li Wenbo Li Wei Chu Yuxiang Cao Wencheng Zhang Hongliang Ma Zuanming Jin Ye Dai

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(08):081402

 Generation of few-cycle laser pulses by coherent synthesis based on a femtosecond Yb-doped fiber laser amplification system

Aichen Ge Bowen Liu Wei Chen Haochen Tian Youjian Song Lu Chai Minglie Hu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(04):041403

 Photonic microwave filters with ultra-high noise rejection [Invited]

Xihua Zou Peixuan Li Wei Pan Lianshan Yan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(03):030601

 Force-dependent unfolding and folding dynamics of protein alpha-catenin modulation domains

Xueping Li Weili Zhai Zilong Guo Hu Chen

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2019, 12(01):1841001

 Passively Q-switched erbium doped fiber laser using a gold nanostars based saturable absorber

Zhe Kang Mingyi Liu Zhenwei Li Siqing Li Zhixu Jia Chengzhi Liu Weiping Qin Guanshi Qin

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(06):549

 Photonic spin Hall effect on the surface of anisotropic two-dimensional atomic crystals

Wenshuai Zhang Weijie Wu Shizhen Chen Jin Zhang Xiaohui Ling Weixing Shu Hailu Luo Shuangchun Wen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(06):511

 Sensitivity-enhanced surface plasmon resonance sensor utilizing a tungsten disulfide (WS2) nanosheets overlayer

Hao Wang Hui Zhang Jiangli Dong Shiqi Hu Wenguo Zhu Wentao Qiu Huihui Lu Jianhui Yu Heyuan Guan Shecheng Gao Zhaohui Li Weiping Liu Miao He Jun Zhang Zhe Chen Yunhan Luo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(06):485

 On-chip cyclic-AWG-based 12 × 12 silicon wavelength routing switches with minimized port-to-port insertion loss fluctuation

Zepeng Pan Songnian Fu Luluzi Lu Dongyu Li Weijie Chang Deming Liu Minming Zhang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(05):380

 Generation of strong magnetic fields with a laser-driven coil

Zhe Zhang Baojun Zhu Yutong Li Weiman Jiang Dawei Yuan Huigang Wei Guiyun Liang Feilu Wang Gang Zhao Jiayong Zhong Bo Han Neng Hua Baoqiang Zhu Jianqiang Zhu Chen Wang Zhiheng Fang Jie Zhang

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2018, 6(03):e38

 Design and performance of final optics assembly in SG-II Upgrade laser facility

Zhaoyang Jiao Ping Shao Dongfeng Zhao Rong Wu Lailin Ji Li Wang Lan Xia Dong Liu Yang Zhou Lingjie Ju Zhijian Cai Qiang Ye Zhanfeng Qiao Neng Hua Qiang Li Wei Pan Lei Ren Mingying Sun Jianqiang Zhu Zunqi Lin

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2018, 6(02):e14

 A novel superconducting magnetic levitation method to support the laser fusion capsule by using permanent magnets

Xiaojia Li Tingting Xiao Fengwei Chen Yingjuan Zhang Xiaofei Li Weidong Wu

[摘要]A novel magnetic levitation support method is proposed, which can relieve the perturbation caused by traditional support methods and provide more accurate position control of the capsule. This method ...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2018, 3(03):104

 Large-area 4H-SiC avalanche photodiodes with high gain and low dark current for visible-blind ultraviolet detection

Xingye Zhou Jia Li Weili Lu Yuangang Wang Xubo Song Shunzheng Yin Xin Tan Yuanjie Lü Hongyu Guo Guodong Gu Zhihong Feng

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(06):060401

 Customized design and efficient machining of astigmatism-minimized progressive addition lens

Yiyu Li Wei Huang Haihua Feng Jiaojie Chen

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(11):113302

 The impact of Al2O3 back interface layer on low-temperature growth of ultrathin Cu(In,Ga)Se2 solar cells

LIU Yang LIU Wei CHEN Meng-xin SHI Si-han HE Zhi-chao GONG Jin-long WANG Tuo ZHOU Zhi-qiang LIU Fang-fang SUN Yun XU Shu

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(05):363

 LP01 to LP11 mode convertor based on side-polishedsmall-core single-mode fiber

LIU Yan LI Yang LI Wei-dong

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(02):88

 Optical waveguides in fluoride lead silicate glasses fab-ricated by carbon ion implantation

SHEN Xiao-liang WANG Yue ZHU Qi-feng Lü Peng LI Wei-nan LIU Chun-xiao

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(02):104

 Recent advances in solar cells and photo-electrochemical water splitting by scanning electrochemical microscopy

Xiaofan ZHANG Man LIU Weiqian KONG Hongbo FAN

[摘要]

 PDF全文Frontiers of Optoelectronics | 2018, 11(04):333–347

 Plasma characteristics of energetic liquid polymer ablated by nanosecond laser pulses

Jing QI Siqi ZHANG Tian LIANG Weichong TANG Ke XIAO Lu GAO Hua GAO Zili ZHANG Zhiyuan ZHENG

[摘要]

 PDF全文Frontiers of Optoelectronics | 2018, 11(03):261–266

 Interstitial photoacoustic technique and computational simulation for temperature distribution and tissue optical properties in interstitial laser photothermal interaction

Zhifang Li Haiyu Chen Feifan Zhou Hui Li Wei R. Chen

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2018, 11(01):1750011

 Amplification assisted difference frequency generation for efficient mid-infrared conversion based on monolithic tandem lithium niobate superlattice

Tao Chen Hao Liu Wei Kong Rong Shu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2017, 5(04):355

 An investigation progress toward Be-based ablator materials for the inertial confinement fusion

Bingchi Luo Jiqiang Zhang Yudan He Long Chen Jiangshan Luo Kai Li Weidong Wu

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2017, 5(02):e10

 Generation of arbitrary vector vortex beams on hybrid-order Poincaré sphere

Zhenxing Liu Yuanyuan Liu Yougang Ke Yachao Liu Weixing Shu Hailu Luo Shuangchun Wen

[摘要]We propose theoretically and verify experimentally a method of combining a q-plate and a spiral phase plate to generate arbitrary vector vortex beams on a hybrid-order Poincaré sphere. We demonst...

 PDF全文Photonics Research | 2017, 5(01):15-21

 双光栅光谱仪光栅转轴的多目标优化

许 典 曹佃生 林冠宇 于向阳

[摘要]双光栅光谱仪光栅转轴是用于固定和驱动两块共轴凹面光栅的重要零件, 其工作过程中出现的变形与振动现象均可能对双光栅光谱仪最终的波长测量结果带来影响。依据双光栅光谱仪的工作原理和实际工况, 确定其光栅转轴结构...

 PDF全文红外与激光工程 | 2017, 46(03):0320001

 Effect of the number of primary lens level on the MTF of diffractive imaging system

Dun Liu Wei Yang Shibin Wu Fan Wu

[摘要]

 PDF全文光电工程 | 2017, 44(08):843

 The investigation of focusing characteristic based on double Bowtie nano-lithography structure

Jie Zheng Xianchao Liu Yuerong Huang Yunyue Liu Weidong Chen Ling Li

[摘要]

 PDF全文光电工程 | 2017, 44(02):240

首页上一页123456下一页尾页