首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Xiao Li', 共找到 212个内容。

   将选定结果: 

 Linear and nonlinear photophysical properties of ZnSe/CdS/ZnS core/shell/shell type II nanocrystals

Yang Gao Xin Qiu Fuli Zhao Shuyu Xiao Junzi Li Xiaodong Lin Rui Chen Tingchao He

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(09):1416-1421

 Revealing the surface electronic structures of AlGaN deep-ultraviolet multiple quantum wells with lateral polarity domains

Wei Guo Li Chen Houqiang Xu Yingda Qian Moheb Sheikhi Jason Hoo Shiping Guo Liang Xu Jianzhe Liu Feras Alqatari Xiaohang Li Kaiyan He Zhe Chuan Feng Jichun Ye

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(06):812-818

 Decoupling of the position and angular errors in laser pointing with a neural network method

Lei Xia Yuanzhang Hu Wenyu Chen Xiaoguang Li

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(03):e28

 Confocal visible/NIR photoacoustic microscopy of tumors with structural, functional, and nanoprobe contrasts

Jiangbo Chen Yachao Zhang Xiaozhen Li Jingyi Zhu Dengfeng Li Shengliang Li Chun-Sing Lee Lidai Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(12):1875-1880

 Revealing the intrinsic nonlinear optical response of a single MoS2 nanosheet in a suspension based on spatial self-phase modulation

Si Xiao Ying Ma Yilin He Yiduo Wang Hao Xin Qi Fan Jingdi Zhang Xiaohong Li Yu Zhang Jun He Yingwei Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(11):1725-1733

 Fe3O4 nanoparticles as a saturable absorber for a tunable Q-switched dysprosium laser around 3 μm

Jian Yang Jiyi Hu Hongyu Luo Jianfeng Li Jishu Liu Xiaohui Li Yong Liu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(01):70-77

 High-power operation of double-pass pumped Nd:YVO4 thin disk laser

Wei Wang Di Sun Xiao Du Jie Guo Xiaoyan Liang

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2020, 8(01):e10

 Development of low-coherence high-power laser drivers for inertial confinement fusion

Yanqi Gao Yong Cui Lailin Ji Daxing Rao Xiaohui Zhao Fujian Li Dong Liu Wei Feng Lan Xia Jiani Liu Haitao Shi Pengyuan Du Jia Liu Xiaoli Li Tao Wang Tianxiong Zhang Chong Shan Yilin Hua Weixin Ma Xun Sun Xianfeng Chen Xiuguang Huang Jian Zhu Wenbing Pei Zhan Sui Sizu Fu

[摘要]The use of low-coherence light is expected to be one of the effective ways to suppress or even eliminate the laser–plasma instabilities that arise in attempts to achieve inertial confinement fusion. ...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2020, 5(06):065201

 Collinear holographic data storage technologies

Xiao Lin Jinpeng Liu Jianying Hao Kun Wang Yuanying Zhang Hui Li Hideyoshi Horimai Xiaodi Tan

[摘要]In the era of information explosion, the demand of data storage is increased dramatically. Holographic data storage technology is one of the most promising next-generation data storage technologies du...

 PDF全文Opto-Electronic Advances | 2020, 3(03):190004

 Dynamic relaxation process of a 3D super crystal structure in a Cu:KTN crystal

Quanxin Yang Xin Zhang Hongliang Liu Xuping Wang Yingying Ren Shan He Xiaojin Li Pengfei Wu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):021901

 Coulomb potential influence in the attoclock experimental scheme

Zhilei Xiao Wei Quan Songpo Xu Shaogang Yu Yanlan Wang Meng Zhao Mingzheng Wei Yu Zhou Xuanyang Lai Jing Chen Xiaojun Liu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(01):010201

 Polarization in D-shaped fiber modulated by magneto-optical dichroism of magnetic fluid

Rende Ma Luxue Wan Xiuhao Liu Xiaoping Li Junfeng Jiang Yunjie Xia

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(01):010601

 Effect of antibacterial photodynamic therapy on Streptococcus mutans plaque biofilm in vitro

Xiaoyue Liang Zhaohui Zou Zheng Zou Changyi Li Xiaoxi Dong Huijuan Yin Guohui Yan

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2020, 13(06):2050022

 Fe3O4 nanoparticle-enabled mode-locking in an erbiumdoped fiber laser

Xiaohui LI Jiajun PENG Ruisheng LIU Jishu LIU Tianci FENG Abdul Qyyum Cunxiao GAO Mingyuan XUE Jian ZHANG

[摘要]

 PDF全文Frontiers of Optoelectronics | 2020, 13(02):149

 Gas Sensitivity of In0.3Ga0.7As Surface QDs Coupled to Multilayer Buried QDs

Guodong WANG Zengguang LIU Junjun WANG Yingli YANG Xiaolian LIU Xinran ZHANG Liwei ZHANG Guohua CAO

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2020, 10(03):283

 Enhanced Plasmonic-Induced Absorption Using a Cascade Scheme and Its Application as Refractive-Index Sensor

Xinyi LI Daobin WANG Shoupeng WANG Lihua YUAN Jingli LEI Xiaoxiao LI

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2020, 10(02):162

 Sub-Nanometer Displacement Sensor Based on Coupling of Balanced Loss and Gain Cavities

Yuntuan FANG Xiaoxue LI

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2019, 9(03):259

 Experimental Study on PAT System for Long-Distance Laser Communications Between Fixed-Wing Aircrafts

Yao LEI Xiaoming LI Lizhong ZHANG

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2019, 9(02):170

 Axial Micro-Strain Sensor Based on Resonance Demodulation Technology Via Dual-Mode CMECF

Xiao LIANG Tigang NING Jingcong LI Yang LI Zhiming LIU

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2019, 9(01):78

 High power, microjoule-level diffraction-limited picosecond oscillator based on Nd:GdVO4 bulk crystal

Jie Guo Wei Wang Hua Lin Xiaoyan Liang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(04):452-456

 Highly efficient continuous-wave mid-infrared generation based on intracavity difference frequency mixing

Cheng Xi Peng Wang Xiao Li Zejin Liu

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(04):e67

 In situ instant generation of an ultrabroadband near-infrared emission center in bismuth-doped borosilicate glasses via a femtosecond laser

Liping Wang Jiangkun Cao Yao Lu Xiaoman Li Shanhui Xu Qinyuan Zhang Zhongmin Yang Mingying Peng

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(03):300-317

 High-repetition-rate and high-power picosecond regenerative amplifier based on a single bulk Nd:GdVO4 crystal

Jie Guo Wei Wang Hua Lin Xiaoyan Liang

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(02):e35

 Semiconductor UV photonics: feature introduction

Xiaohang Li Russell D. Dupuis Tim Wernicke

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(12):SUVP1-2

 Supercontinuum single-photon detector using multilayer superconducting nanowires

Hao Li Yong Wang Lixing You Heqing Wang Hui Zhou Peng Hu Weijun Zhang Xiaoyu Liu Xiaoyan Yang Lu Zhang Zhen Wang Xiaoming Xie

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(12):1425-1431

 Optimized weak measurement of orbital angular momentum-induced beam shifts in optical reflection

Wenjin Long Jintao Pan Xinyi Guo Xiaohe Liu Haolin Lin Huadan Zheng Jianhui Yu Heyuan Guan Huihui Lu Yongchun Zhong Shenhe Fu Li Zhang Wenguo Zhu Zhe Chen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(11):1273-1278

 Intermodal group-velocity engineering for broadband nonlinear optics

Jeff Demas Lars Rish?j Xiao Liu Gautam Prabhakar Siddharth Ramachandran

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(01):1-7

 基于二氧化硅平面光波导的强度均衡的光脉冲对的产生

Mei-Zhen REN Xiao LI Jia-Shun ZHANG Liang-Liang WANG Yue WANG Xiao-Jie YIN Yuan-Da WU Jun-Ming AN

[摘要]提出了一种基于平面光波导工艺的带有可调定向耦合器的非对称MZI结构.模拟结果显示,当定向耦合器的两个耦合臂的折射率独立改变时,定向耦合器的调制效果较好;当调制电极与耦合区的波导间距为0时,两个耦合臂的温度差...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2019, 38(06):701-705

 Dual-wavelength synchronously mode-locked Tm-doped bulk laser with terahertz frequency beating

Xinyang Liu Xiaowen Li Shengzhi Zhao Kejian Yang Lei Guo Tao Li Wenchao Qiao Ming Li Baitao Zhang Jingliang He Lihe Zheng Liangbi Su Jun Xu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(09):091401

 A Q-switched erbium-doped fiber laser based on ZrS2 as a saturable absorber

Ping Hu Yan Huang Fangfang Liu Ying Liu Liping Guo Xiaolu Ge Xiaojuan Liu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(08):080603

首页上一页12345678下一页尾页