首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Zhang Li', 共找到 133个内容。

   将选定结果: 

 Enhanced photon communication through Bayesian estimation with an SNSPD array

Xiang Li Jingrou Tan Kaimin Zheng Labao Zhang Lijian Zhang Weiji He Pengwei Huang Haochen Li Biao Zhang Qi Chen Rui Ge Shuya Guo Tao Huang Xiaoqing Jia Qingyuan Zhao Xuecou Tu Lin Kang Jian Chen Peiheng Wu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(05):637-641

 Strong mechanical squeezing in an optomechanical system based on Lyapunov control

Biao Xiong Xun Li Shi-Lei Chao Zhen Yang Wen-Zhao Zhang Weiping Zhang Ling Zhou

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(02):151-159

 基于10.6微米全光深度神经网络衍射光栅的设计与实现

Hai-Sha NIU Ming-Xin YU Bo-Fei ZHU Qi-Feng YAO Qian-Kun ZHANG Li-Dan LU Guo-Shun ZHONG Lian-Qing ZHU

[摘要]光子人工智能芯片以光速执行运算,且具有低功耗、延迟低、抗电磁干扰的优势。小型化与集成化是实现这一技术革新的关键步骤。本文将光刻技术运用于衍射光栅的制作,提出一种基于10.6微米激光的全光衍射深度学习神经网...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):13-18

 与GaAs基VCSEL同材料体系高对比度亚波长光栅的设计

Feng-Ling WANG Lei CHEN Qiu-Bo ZHANG Li XU Hui LI Hai-Zhu WANG Yong-Qin HAO Xiao-Hui MA

[摘要]设计了一种用于850 nm GaAs基VCSEL的高折射率对比度亚波长光栅(HCG),整体结构采用GaAs材料体系,包含光栅层及为缓解其应力问题而设计的应力缓冲层和以AlGaAs或AlAs氧化后形成的AlOx低折射率亚层。通过Rsoft软件对...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):19-24

 Terahertz wave emission from water lines

Shijia Feng Liquan Dong Tong Wu Yong Tan Rui Zhang Liangliang Zhang Cunlin Zhang Yuejin Zhao

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):023202

 Highly stable femtosecond pulse generation from a MXene Ti3C2Tx (T = F, O, or OH) mode-locked fiber laser

Jie Li Zilong Zhang Lin Du Lili Miao Jun Yi Bin Huang Yanhong Zou Chujun Zhao Shuangchun Wen

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(03):260-264

 基于二氧化硅平面光波导的强度均衡的光脉冲对的产生

Mei-Zhen REN Xiao LI Jia-Shun ZHANG Liang-Liang WANG Yue WANG Xiao-Jie YIN Yuan-Da WU Jun-Ming AN

[摘要]提出了一种基于平面光波导工艺的带有可调定向耦合器的非对称MZI结构.模拟结果显示,当定向耦合器的两个耦合臂的折射率独立改变时,定向耦合器的调制效果较好;当调制电极与耦合区的波导间距为0时,两个耦合臂的温度差...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2019, 38(06):701-705

 基于非均匀硅基光栅的太赫兹选频反射器

Teng ZHANG Li-Yan WANG Xin-Yuan WANG Bin CUI Yu-Ping YANG

[摘要]亚波长尺寸介质光栅作为一种特殊的周期性结构已经在滤波器、反射器、耦合器和传感器等方面取得了重要的进展,其中非均匀光栅具有极大的设计自由度,使其可以在太赫兹波段具有宽频带、高反射的特点,而且不同的光栅常...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2019, 38(06):733-738

 Large Rabi splitting obtained in Ag-WS2 strong-coupling heterostructure with optical microcavity at room temperature

Bowen Li Shuai Zu Zhepeng Zhang Liheng Zheng Qiao Jiang Bowen Du Yang Luo Yongji Gong Yanfeng Zhang Feng Lin Bo Shen Xing Zhu Pulickel M. Ajayan Zheyu Fang

[摘要]Manipulation of light-matter interaction is critical in modern physics, especially in the strong coupling regime, where the generated half-light, half-matter bosonic quasiparticles as polaritons are i...

 PDF全文Opto-Electronic Advances | 2019, 2(05):190008

 Detour phase Talbot array illuminator

Zhigang Li Rui Yang Meiyu Sun Jing Han Dengying Zhang Jiannong Chen Dawei Zhang Linwei Zhu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(07):070501

 Performance improvement in double-ended RDTS by suppressing the local external physics perturbation and intermodal dispersion

Jian Li Yang Xu Mingjiang Zhang Jianzhong Zhang Lijun Qiao Tao Wang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(07):070602

 High beam quality broad-area diode lasers by spectral beam combining with double filters

Fangyuan Sun Yufei Zhao Shili Shu Guanyu Hou Huanyu Lu Xin Zhang Lijie Wang Sicong Tian Cunzhu Tong Lijun Wang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(01):011401

 Optical properties of an Er3+-doped phosphate glasswaveguide formed by single-energy H+ ion implantation

CHEN Jing-yi YAN Sen ZHENG Rui-lin ZHANG Liao-lin GUO Hai-tao LIU Chun-xiao

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(02):104

 The effects of Na on the growth of Cu2ZnSnSe4 thin films using low-temperature evaporation process

SUN Ding LI Yu-li ZHANG Yu-hong GUO Xiu-juan ZHANG Li ZHANG Li-xin ZHANG Xiao-dan

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(02):132

 Equidistant combination wavelength screening and step-by-step phase-out method for the near-infrared spectroscopic analysis of serum urea nitrogen

Yihui Yang Fenfen Lei Jing Zhang Lijun Yao Jiemei Chen Tao Pan

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2019, 12(06):1950018

 Brillouin Scattering Spectrum Analysis Based on Auto-Regressive Spectral Estimation

Mengyun HUANG Wei LI Zhangyun LIU Linghao CHENG Bai-Ou GUAN

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(02):114

 Bismuth nanosheets as a Q-switcher for a mid-infrared erbium-doped SrF2 laser

Jingjing Liu Hao Huang Feng Zhang Zhen Zhang Jie Liu Han Zhang Liangbi Su

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(08):762-767

 Hybrid silicon nonlinear photonics [Invited]

Ming Li Lin Zhang Li-Min Tong Dao-Xin Dai

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(05):B13

 30 W monolithic 2–3 μm supercontinuum laser

Ke Yin Bin Zhang Linyong Yang Jing Hou

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(02):123-126

 Embedded whispering-gallery mode microsphere resonator in a tapered hollow annular core fiber

Jiawei Wang Xiaobei Zhang Ming Yan Lei Yang Fengyu Hou Wen Sun Xiaotong Zhang Libo Yuan Hai Xiao Tingyun Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(12):1124-1129

 基于二极管3D精确模型的0.42 THz分谐波混频器

LIU Ge ZHANG Bo ZHANG Li-Sen WANG Jun-Long XING Dong CHEN Zhe FAN Yong

[摘要]基于电子科技大学与中国电子科技集团第十三研究所自主联合设计的肖特基二极管研制宽带360~440 GHz分谐波混频器。详细描述二极管建模, 以模拟在极高频复杂电磁环境中由于二极管结构引入的相关寄生效应.在软件HFSS与AD...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2018, 37(03):338

 4 × 20 GHz silica-based AWG hybrid integrated receiver optical sub-assemblies

Chaoyi Li Junming An Jiashun Zhang Liangliang Wang Jianguang Li Yue Wang Xiaojie Yin Hongjie Wang Yuanda Wu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(06):060603

 High-harmonic-generation-inspired preparation of optical vortex arrays with arbitrary-order topological charges

Wuhong Zhang Lixiang Chen

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(03):030501

 Average BER of coherent optical QPSK systems with phase errors over M turbulence channels

Jiashun Hu Zaichen Zhang Liang Wu Jian Dang Guanghao Zhu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(12):120101

 Generation of cylindrical vector beams in a mode-locked fiber laser using a mode-selective coupler

Yu Cai Jie Wang Jiaojiao Zhang Hongdan Wan Zuxing Zhang Lin Zhang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(01):010602

 Performance improvement of a self-heterodyne detection BOTDR system employing broad-band laser

LI Xiao-juan LI Yong-qian ZENG Wen-xian FAN Han-bai ZHANG Li-xin

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(05):325

 An implantable optrode composed of fiber and flexible thin-film electrode

WANG Fei GUO Dong-mei XIE Yu-xing ZHANG Liang PEI Wei-hua CHEN Hong-da

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(04):271

 Study on the effect of ellipticity and misalignment on OAM modes in a ring fiber

ZHANG Li-li ZHANG Xia BAI Cheng-lin

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(04):320

 A performance enhanced Rayleigh Brillouin optical time domain analysis sensing system

LI Yong-qian ZHANG Li-xin FAN Han-bai LI Hong

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(02):84

 Original askiatic imaging used in Chinese medicine eye-feature diagnosis of visceral diseases

Ning Xu* Kai Jiang Qi Li Lili Zhang Li Ma Ruliang Wang Rongxin Fu Xue Lin Ya Su Xiangyu Jin Rongzan Lin Guoliang Huang

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2018, 11(04):1850023

首页上一页12345下一页尾页