• Editor-in-Chief

  Lan Yang, Washington University, St. Louis, USA

 • Deputy Editor

  Cun-Zheng Ning, Tsinghua University, China

 • Associate Editors

  Eric Cassan, Centre for Nanoscience and Nanotechnologies, Université Paris-Sud, France

  Nunzio Cennamo, University of Campania Luigi Vanvitelli, Italy

  Chun-Hua Dong, University of Science and Technology of China, China

  Frederic Gardes, University of Southampton, UK

  Li Ge, City University of New York, USA

  Junpeng Guo, University of Alabama in Huntsville, USA

  Yong-Zhen Huang, Institute of Semiconductors, CAS, China

  Xianmin Jin, Shanghai Jiao Tong University, China

  Hao-Chung (Henry) Kuo, Taiwan Chiao Tung University, China

  Xiaohang Li, King Abdullah University of Science & Technology, Saudi Arabia

  Di Liang, Hewlett Packard Labs, USA

  Jinyang Liang, Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), Universite du Quebec, Canada

  Huiyun Liu, University College London, UK

  Zhiwen Liu, Pennsylvania State University, USA

  Ryuji Morita, Hokkaido University, Japan

  Cheng-Wei Qiu, National University of Singapore, Singapore

  Stephan Reitzenstein, Technische Universität Berlin, Germany

  Kebin Shi, Peking University, China

  Yunfeng Xiao, Peking University, China

  Koji Yamada, AIST, Japan

  Han Zhang, Shenzhen University, China

  Xinliang Zhang, Huazhong University of Science and Technology, China